Brány Skeldalu: 7 Mágů :: Návod :: Nothrem.cz

Návod je již dokončen pro celou hru. Některé části ale stále nemusí obsahovat všechny možnosti, které hra nabízí.
Něco v návodu chybí? Našli jste další možnost ve hře? Napište mi na email uvedený na konci.

This walkthrough is also awailable in English.

Hlavní menu

1. Krypta


Hlavní menu

1. Nová hra


Hlavní menu

1. Postava

Na začátku si volíte postavu. Ikonami v levých rozích můžete přepínat mezi mužem a ženou. Vpravo nahoře pak zadáváte jméno. Posunem žlutého kamene uprostřed volíte rozsah jednotlivých vlastností. Pro začátečníky a vzhledem k začátku hry doporučuji zaměřit se buď na sílu nebo rychlost.

Vysoká síla vám umožní používat nalezené zbraně a štíty a také určuje počet životů, které postava má, a základní obranu bez brnění, což je potřeba na začátku, než najdete nějaké oblečení. Rychlost (obdoba obratnosti z jiných RPG) ovlivňuje, zda budete útočit první, což se hodí, když máte málo životů na začátku hry, a pokud ji rychle vyženete na 30, získáte dvě akce za kolo (při 45 budou 3 akce za kolo atd.). Díky rychlosti také můžete používat střelné zbraně. Magie vám dá více many a možnost sesílat lepší kouzla (což na začátku není potřeba a druhá postava, kterou získáte, má magii na vysoké úrovni) a také určuje základní magickou obranu proti kouzlům. Poslední charisma vám umožní lépe hrát písně, používat lepší hudební nástroje a získat lepší ceny v obchodech (ale třetí postava, kterou získáte, ji má vysokou, takže bude prodávat za vás). Charisma byste ale měli mít alespoň 10, abyste mohli použít flétnu pro léčení (i když to není pro hru nijak důležité a obejdete se i bez ní). Nedostatečně vyvinuté vlastnosti budete moci ve městě vylepšit za peníze, takže jde opravdu jen o začátky, které jsou v téhle hře (pro začátečníky) opravdu tvrdé - pokud se ale dobře připravíte, mohou být snadné.

Kliknutím na Pokračovat spustíte Intro, ve kterém se dozvíte, kdo vaše postava je a co se po ní chce. Pak už se ocitnete v kryptě (což je vlastně sklep Caredbarské hospody). Nějak mi uniklo, proč je vaše postava nahá, když v intru mluvila o tom, že získala magický plášť, ale to je u podobných RPG běžné, že začínáte bez vybavení (např. v Elder Scrolls vždy začínáte ve vězení).


Hlavní menu

2. Znovu a znovu

Hra vám poradí, že máte otevřít inventář a přidat postavě pět bodů, které jste získali na první úrovni. Nejprve ale sečtěte výchozí body a pokud je výsledek malý (viz dále), doporučuji hru ukončit a zkusit to znovu. Nejprve hru uložte a zapamatujte si součet bodů.

Začněte novou hru, nastavte stejné rozsahy vlastností a klikněte na Pokračovat. Přeskočte intro šipkou vpravo dole a znovu zkontrolujte součet vlastností. Pokud je lepší než předchozí, hru uložte (pokud je horší, tak nechte původní uložení). Znovu hru ukončete a zkuste další Novou hru.

Součet může být v rozsahu 40 až 80, takže podle toho se můžete rozhodnout, jak dlouho budete losovat (doporučuji dosáhnout alespoň 60 až 65, pokud vydržíte do 75, projde vaše postava začátkem jako superman). Také dejte pozor, aby některá dovednost nebyla příliš nízká (obecně pod 10), protože by to mohlo ztížit použití některých předmětů. Pro začátečníky by také bylo dobré, aby síla nebo rychlost byla 25 nebo co nejblíže k tomu, abyste snadno zvládali boje (později to rozeberu více).

Až budete spokojeni s vlastnostmi, přidělte počátečních 5 bodů, kterými můžete vykompenzovat vlastnosti, které se vylosovali s méně než 10 body, nebo zvýšit sílu nebo rychlost na 25 (a více).

Druhý způsob začátku hry je naopak nic nepřidělovat a schovat si body na později. Pokud si všechny body získané v kryptě (tj. 3 úrovně) necháte a nebudete je přidělovat, budete si moci po dokončení mise zaplatit výcvik u mistra boje (750 zlatých), knihovnice (550 zlatých) a mistra hudby (810 zlatých) a zvýšit si tak požadované vlastnosti na 30 (rychlost na 25). Když teprve poté přidělíte získaných 15 bodů, budete mít postavu hodně silnou a nebude záležet na tom, jak jste ji vylosovali. V tomto případě ale doporučuji začínat losováním zaměřeným na sílu (alespoň 20), abyste pro projití krypty měli co nejvíce životů a nestrádali jste tím, že je postava celou dobu slabá jako na 1. úrovni.


Hlavní menu

2. 1. patro


Hlavní menu

1. Vybavení a boj

Jděte dopředu (šipkou nahoru, v mobilní verzi, pokud máte nastaveno dotykové ovládání, se to provádí rychlým posunem prstu nahoru jako když chcete posouvat text - swipe up) a klikněte na hrobku. Pro pohyb do stran používejte šipky; v mobilní verzi se otáčíte rychlým posunem prstu do stran, pomocí posunou dvou prstů můžete dělat úkroky. Posbírejte předměty (klikáním na ně), otevřete inventář (kliknutí na portrét postavy) a dejte jí do ruky sebraný meč. Také se naučte, že se můžete podívat pod sebe (mezerník v PC verzi, na mobilu dvěma prsty k sobě - zoom-in), čímž můžete sebrat předměty, na nichž stojíte. Pokud vám hra oznámí: "Plný inventář", znamená to, že některé předměty spadly na zem!

Pákou napravo od brány ji otevřete a můžete pokračovat dál. Za rohem je zombík a tak ho zabijte. Máte buď meč nebo můžete použít fireball (ohnivý útok, který máte od začátku). Měli by na něj stačit dva útoky, protože má jen pár životů a nulovou obranu. Útočí ale za 6 až 12 životů a vzhledem k vaší současné situaci (málo životů a skoro nulová obrana) vám může zasadit dost zdrcující rány. Po boji se vyspěte (ikona Zzz nebo klávesa Z) a pokračujte dál. Zatažením za páku nalevo vypustíte druhého zombíka. Trochu couvněte do chodby a pak na něj počkejte. Až se objeví, podržte portrét postavy (nebo stiskněte Enter), čímž spustíte soubojový režim, a hoďte po něm dva firebally. Tím ho zabijete dřív, než se k vám dostane. Pak zatáhněte za páku napravo, opět couvněte a počkejte na třetího zombíka.


Hlavní menu

2. První hádanka

V chodbě na východě seberte lebku a v chodbě na sever zlaťáky. Pak jděte na západ. Dojděte k tlačítku na zemi, stoupněte si před něj a otevřete inventář. Lebku přetáhněte na portrét postavy a kliknutím položte lebku na tlačítko. Díky tomu zůstane brána otevřená. Dejte pozor na to, abyste neklikli moc vysoko, protože tím lebku zahodíte.

Abyste měli úplně přesnou představu, jak předměty pokládat, tady je obrázkový průvodce:

(klikněte pro zvětšení obrázku)

Druhé řešení této hádanky je: jít dál chodbou až narazíte na zombíka. V boji neútočte a jen ustupujte dozadu. Až se dostanete k tlačítku, ustupte směrem k bráně. Jakmile zombík stoupne na tlačítko, proskočte branou, kterou vám otevřel. Do chodby se budete moci vrátit později, až projdete celou Kryptu.

Pokud jste položili lebku na tlačítko, nechoďte skrz bránu, ale pokračujte dál chodbou. Zabijte dva zombíky a na konci chodby seberte jídlo a stiskněte bílé tlačítko na jižní zdi. V tajné chodbě vedle pak seberte lektvary. Otevřete mapu a teleportujte se (přetažením ikony mága vlevo nahoře do mapy, podobně jako na Google Mapách) zpět k tlačítku. Všimněte si, že teleportovat se můžete jen na čtverce, na kterých jste již stáli a jsou tedy bílé. Také se nemůžete teleportovat do míst, které leží za zavřenými dveřmi, portálem, spadlým mostem apod. Teleportovat se nejde do jiných pater (musíte se teleportovat ke schodů a projít jimi, pak se můžete teleportovat dál).


Hlavní menu

3. Hudba

Projděte branou a z hrobky seberte nejprve čapku, kterou si v inventáři nasaďte a pak i flétnu. Když si jí dáte do ruky (potřebujete charisma 10, takže pokud jste vygenerovali špatnou postavu, nebude ji moct použít), můžete zahrát léčivou skladbu, která efektivně přemění manu na životy.

Všechny dovednosti, tedy kouzla, písně a bojové manévry jsou ve hře označovány jako kouzla (v návodu budou označeny takto v rámečku). Je to kvůli tomu, že všechny postavy jsou mágové a k sesílání kouzel, používání bojových manévrů i hraní písní potřebují manu (kromě první úrovně prvního útoku všech zbraní, které lze provést i bez many, ale příliš nezraňuje). Popis všech kouzel (tedy i písní a manévrů) najdete ve hře v deníku pod příslušnými záložkami nebo na konci tohoto návodu. Jako příklad si vezměme dovednost hození zbraně - jak by se asi zbraň mohla vrátit do ruky, kdyby šlo jen o obyčejný hod založený na síle a obratnosti? Nijak. Jde o kouzlo, které zbraň nasměruje na nepřítele a pak zase přitáhne zpět a tudíž vyžaduje použití magie.

Po schodech sejděte do druhého patra (nezapomeňte si vzít do ruky zase meč - s flétnou se špatně bojuje).


Hlavní menu

3. 2. patro


Hlavní menu

1. Skříňka a pes

Jděte dál, obejděte sloup a zabijte psa. Má 12 životů, takže stačí jeden, maximálně dva firebally. Útočí ale za 9 - 12 životů a má dva útoky za kolo, takže se ho snažte zabít dřív, než se k vám dostane.

Každé kouzlo (vč. písní a manévrů) má 3 úrovně a každá úroveň vyžaduje k použití úroveň postavy a vlastnosti. Bojové manévry vyžadují buď sílu (hlavně sečné a tupé zbraně a štíty) nebo rychlost (převážně dřevcové a střelné zbraně). Magická kouzla vyžadují magii a písně vyžadují charisma. Pokud daný mág nemá dostatečnou úroveň nebo vlastnost, nemůže kouzlo používat nebo může používat jen nižší úrovně kouzla. I když postava umí sesílat vyšší úroveň, může stále seslat nižší úroveň, pokud podržíte ikonu kouzla nebo stisknete W (poté, co ho pomocí A a D nebo šipek vyberete). To se hodí pro úsporu many, pokud víte, že nižší úroveň bude stačit; např. na zabití psa stačí jeden fireball 2. úrovně nebo dva 1. úrovně (pes má 12 životů a fireball zraňuje za 9/18/27 životů dle úrovně), takže sesílat 3. úroveň je jen plýtvání manou.

Pak seberte skříňku, o kterou vás požádala hostinská. Pokud máte plný inventář, nejprve se vyspěte a pak snězte jídlo přetažením na postavu (vpravo).

Zvykněte si, že přesunutím na postavu vpravo si předmět oblečete nebo ho sníte či vypijete. Naopak přesunutím na portrét nalevo předmět vezmete do ruku, takže ho pak můžete položit na zem (kliknutím na místo na zemi před sebou nebo pod sebou), zahodit do dálky (kliknutím do horní části obrazovky) nebo ho použít (např. kliknutím na zámek ho odemknout připraveným klíčem).

Nyní (pokud jste bránu v prvním patře otevřeli lebkou a ne zombíkem) se můžete vrátit na začátek prvního patra, dát truhlu hostinské (vejděte na schody) a ona vás pustí do města. Tam si můžete nakoupit, ale pravděpodobně ještě nemáte dost peněz a hlavně místo v inventáři (proto by možná bylo nejmoudřejší investovat 300 zlatých do mošny, která přidá 12 míst do inventáře - viz kožená galanterie v popisu Caredbaru dále). Také můžete investovat do kouzla stav nepřítele. Vraťte se zpět k hospodě na náměstí a požádejte hostinskou, ať vás znovu pustí do sklepa. Jděte zpět do druhého patra.


Hlavní menu

2. Zavřené brány a propadlo

Všimněte si dvou zavřených bran jižně od místa, kde byla skříňka - budeme se k nim vracet. Jděte chodbou na západ až do krypty, kde jsou tři hrobky a dva zombíci. Zbavte se jich, seberte jejich věci a pak také seberte lebku. Pokud máte plný inventář, můžete zahodit skříňku nebo nějaké lektvary.

Když kliknete v mapě na pero (vlevo nahoře), můžete si zapsat, kde jste co zahodili. Následně můžete tažením přetáhnout text přesně do místa, kde poznámku chcete mít.

S lebkou se vraťte k branám a jděte chodbou na východ. Když stoupnete na tlačítko, objeví se propadlo napravo. Ustupte o krok zpět a na tlačítko položte lebku. Jděte doleva, kde je další tlačítko, které propadlo naopak zavírá, a stoupněte na něj. Pak můžete přejít po tlačítku, na kterém leží lebka.

Alternativně, pokud máte problém s položením lebky na tlačítko, můžete obejít sloup doleva a až na konec k propadlu z druhé strany. Pak se vraťte k tlačítku, které propadlo zavírá, stoupněte na něj a teleportujte se na čtverec mezi propadlem a druhým tlačítkem, které ho otvírá. Pomocí teleportu přeskočíte tlačítko a můžete tak bez problému přejít přes zavřené propadlo.

Pokud náhodou do propadla stoupnete, stačí se vyspat a přes portál se vrátit zpět nahoru. Portály, které můžete vidět v mapě 3. patra (ikona T), jsou pouze návratové cesty z propadel v 2. patře a nemají žádný větší význam.

Za propadlem pokračujte dál na jih, kde v chodbě směrem na západ zatáhněte za páku (tím otevřete jednu z bran na začátku patra). Vraťte se kousek zpátky a cestou na východ se dostanete do bludiště, kde zabijte dva zombíky a psa. Tím byste se měli dostat na druhou úroveň, a pokud jste správně investovali do vlastností (s preferencí rychlosti), můžete rychlost zvýšit na 30 a mít tak dva útoky za kolo.

V chodbě na jihu seberte lektvar a pak jděte ke sloupu v jihozápadním rohu bludiště. Na jeho západní straně stiskněte tlačítko a v tajné chodbě za vámi seberte štít a jídlo (můžete zahodit pár lektvarů, pokud máte plný inventář. Štít si vezměte do ruky společně s mečem.


Hlavní menu

3. Hrobky a propadla

Teleportujte se zpět do krypty, kde jsou tři hrobky (a v mapě vidíte spoustu tlačítek). Pokračujte dál chodbou na západ a na jih, až se dostanete do místnosti plné propadel. Ta se zavírají právě tlačítky, na která můžete přesouvat hrobky. Vraťte se tedy do krypty (teleportem) a přesuňte hrobku ze severovýchodního rohu do severozápadního. Pak přesuňte druhou hrobku z jihu na sever, tak aby byly vedle sebe.

(klikněte pro zvětšení obrázku)

Jděte (teleportujte se) k místnosti s propadli a jděte doprava, kde je na zdi tlačítko. Stiskněte ho, čímž se na druhé straně otevře tajná chodba.

Vraťte se do krypty a přesuňte hrobky tak, aby byly v severovýchodním rohu a na severu uprostřed (hrobku ze severozápadního rohu přesuňte na jih, pak 2x na východ a pak na sever).

Jděte do místnosti s propadly a projděte tajnou chodbou. Zatáhněte za páku a ocitnete se za třetí hrobkou. Posuňte ji o jedno pole na sever a pak na východ. Pak hrobku ze severovýchodního rohu přesuňte doprostřed místnosti, čímž vytvoříte most přes místnost s propadly.

Pokračujte dál přes místnost s propadly, zatáhněte za páku a zabijte psa za branou. V místnosti seberte a oblečte si varkoč (kožené brnění).

Pokračujte dál a zatáhněte za další páku. Zlikvidujte psa a zombíka a stiskněte tlačítko na zdi napravo za branou. Za tajnou zdí v místnosti seberte manévr Štít - Odražení. V inventáři ho přetáhněte na postavu a naučíte se ho. Díky tomu, pokud máte dostatečnou sílu, můžete kromě útoku mečem provést ještě odražení štítem (tedy dvě akce v jednom útoku), které odhodí protivníka o jedno pole zpět (takže přijde o jednu akci, když bude muset jít v dalším kole k vám). K použití manévru ale potřebujete manu, takže v okamžiku, kdy mana dojde, nebudete moci manévry používat. Pak je potřeba v boji kliknout na obrazovku nebo stisknout ESC, aby boj pokračoval dál. Vždy nejprve zaútočte zbraní a pak teprve použijte odražení štítem.

Pro Odražení štítem také potřebuje poměrně dost síly, takže slabší postavy zaměřené na rychlost, magii nebo charisma nebudou moci manévr používat!

Jak už jsem zmínil, všechny postavy ve hře jsou chytří mágové, takže si mohou vyměňovat kouzla, která znají. Všechna kouzla, manévry a písně, které se nyní naučíte, budou umět i všechny ostatní mágové, které přiberete do party později. A obráceně, když přiberete do party nového mága, naučí vás všechna kouzla, která umí.

Pokračujte dál chodbou, zatáhněte za páku, zabijte psa a seberte jídlo (nebo ho nechte být, inventářového místa je málo a pokud moc nespíte, tak jídlo nepotřebujete). Dál chodbou najdete další páku, opět zatáhněte, zabijte psa a seberte lektvar magie. Pokračujte chodbou až na úplný konec a zatáhněte za páku. Vraťte se na začátek patra ke dvěma bránám, které jsou nyní otevřené.


Hlavní menu

4. Pohybující se stěny

Projděte branou, obejděte sloup a všimněte si červených dveří ve stěně. Udělejte jeden krok do chodby naproti nim a červené dveře vás uzavřou v chodbě. Všimněte si značek na zdech. Jsou to vlastně šuplíky, které můžete vysunout. Klikejte tedy na ty napravo, dokud se nevysune šuplík nejblíže k vám. Pak udělejte krok dopředu a klikejte na šuplíky nalevo, dokud se nevysune šuplík nejdále od vás. Někdy (v závislosti na verzi, kterou hrajete) se šuplíky na pravé i levé zdi vysouvají najednou - sledujte tedy, jestli je potřeba druhé šuplíky vysouvat nebo jsou již vysunuté. Vysunutím šuplíků zablokujete přibližující se stěny a můžete vejít do chodby napravo.

Pokračujte dál chodbou (mříž zatím ignorujte) a v první místnosti seberte a obujte si boty. Pokračujte dál, zatáhněte za páku a projděte branou. V chodbě se pohybují dva zombíci a tak je postupně zabijte a v jihovýchodním rohu chodby seberte jídlo. Pak jděte do severního konce chodby, zatáhněte za páku a jděte zpět k červeným dveřím. Za nimi (tedy tam, kde byly původně - ve výklenku na severu) stiskněte na zdi tlačítko. Vraťte se zpět do chodby, kde byly 2 zombíci, a pak chodbou zpět k bráně poblíž červených dveří. Pokračujte nově otevřenou cestou v jihozápadním rohu.

Zabijte dva psy a zombíka (zůstaňte v chodbě a počkejte na ně) a pokračujte dál až ke schodům do třetího patra.


Hlavní menu

4. 3. patro


Hlavní menu

1. Hrobky

Dojděte k hrobkám a vyberte z nich helmu a rukavice, které si oblečte (pokud máte sílu alespoň 15, což doufám, že máte). Lebku můžete nechat ležet, leda že byste se potřebovali dostat nyní do města přes zavřenou bránu v prvním patře - pak ji můžete prohodit zavřenou branou, aby se otevřela.

V tomto okamžiku také můžete získat jako druhého člena party nejlepší kouzelnici ve hře - podívejte se do části získání knihovnice pro přesný postup. Základní předpoklad ale je, že jste neutráceli peníze (musíte mít alespoň 600 zlatých) a nepřidělovali dovednostní body (a máte jich teď alespoň 14 v zásobě)!

Nyní se ujistěte, že máte u sebe vše, co je potřeba (lektvary, jídlo, apod.), protože ze 3. patra se po nějakou dobu nedostanete!

Až budete pokračovat dál chodbou, zavalí se východ do 2. patra. Pokračujte kolem výtahu (asi správně tušíte, že to bude cesta ven, ale teď ji nemůžete použít) dál chodbou a ignorujte všechna tlačítka a páky! Dojděte až do další místnosti na západě, kde jsou dvě hrobky. Vyberte je a získáte peníze a kladivo (na které potřebujete sílu 25 - proto jsem radil zaměřit postavu na sílu). Můžete použít buď kombinaci kladivo + štít (abyste mohli odrážet nepřátele), nebo kladivo + meč, abyste získaly dvakrát tolik útoků (později získáte pro meč další manévry).


Hlavní menu

2. Zavřený Pes

Pokračujte chodbou na sever a přes most (který se záhy zřítí) až ke dveřím. Na štítku nalevo si přečtěte, že vstoupit může jen ten, kdo přichází v míru. Vyházejte tedy z inventáře všechny zbraně (pokud jste ve městě nenakupovali, tak máte meč a kladivo; magické hole se nepočítají) a štít na zem a stoupněte si před dveře, které se tím otevřou. Seberte a vybavte si opět zbraně (dveře se již nezavřou) a jděte si promluvit se Psem, což je vlastně ten člověk, co jste ho v intru obrali o plášť a kvůli tomu si vás spletli s mágem. Když mu situaci vysvětlíte, přidá se k vám a řekne vám, že potřebujete ještě dalších 5 mágů (aby vás bylo celkem 7, jak praví legendy a filmy) a pak teprve budete moci vesnici ochránit.

Pes se jmenuje Pes, protože údajně žije se psy a proto také smrdí jako zmoklý pes (což ale naštěstí neucítíte). Tohle se dozvíte později z nějaké konverzace.

Pes umí kouzla Pavučina (ubere nepříteli 1 útok) a Skutečné vidění, které je hodně užitečné, protože slouží jako in-game nápověda a pomůže vám odhalit řešení hádanek nebo vás upozorní na skrytá místa (a také je potřeba pro boj s duchy). Pes také umí manévr Vícenásobný sek, který samozřejmě naučí i vaši postavu (pokud máte rychlost přes 30, znamená to 4 rány mečem za kolo; plus další dvě rány kladivem nebo štítem). Pokud máte sílu přes 25 a můžete tedy použít kladivo a meč, dejte štít do ruky Psovi, který už má svůj meč v ruce. Pes má také dost vysokou vlastnost magie (i když ne tak vysokou, jako zkušenější mágové, které potkáte později), takže může sesílat kouzla (hlavně Fireball) mnohem účinněji než vaše postava.

Díky tomu, že máte v partě dva členy, je můžete rozdělit. Když během boje použijete akci přesun, pohne se jen jedna postava a druhá zůstane stát. Můžete tak se Psem udělat krok zpět a střílet firebally přes svojí hlavní postavu, která bude fungovat jako tank (útočí a schytává útoky od nepřátel). Nebo můžete se Psem ustoupit zpět s flétnou a léčit svého bojovníka. Pro opětovné spojení musíte oba (všechny) mágy přesunout na stejné pole a buď přejet prstem nebo myší doleva přes portrét odsazený doprava nebo stisknout F na klávesnici (PC verze).


Hlavní menu

3. Ven z Krypty

Vyjděte dveřmi z místnosti a zabijte 3 psy, kteří se objevili v místnosti na jihu. Pak jděte ode dveří na východ, kde zabijte čtyři zombíky a vyberte ze šuplíků peníze a lektvary. Také najdete kopí (obouruční zbraň, nedoporučuji teď použít, protože pro ni nemáte manévry) a prkna z rakve. Jděte na jih k propadlému mostu a hoďte prkna na díru. Jděte do místnosti s hrobkami a zabočte do chodby na západě. Stiskněte tlačítko a zabijte psa. Stiskněte další tlačítko (v prostoru, kde byl pes) a zabijte druhého psa a zombíka v chodbě více na jih. Vracejte se chodbou na východ, stiskněte tlačítko na zdi a zabijte dva psy. Pokračujte dál, zatáhněte za páku a zabijte 3 zombíky v místnosti za branou.


Hlavní menu

4. Výtah

Dojděte až k výtahu a stoupněte si na něj. Přejeďte prstem nebo myší doprava přes portrét Psa, čímž ho oddělíte od vašeho hrdiny a jděte nalevo k páce. Zatáhněte za ni a hrdina, který stojí na výtahu, vyjede do prvního patra. Přepněte se na něj, jděte doprava a zatáhněte za páku, čímž pošlete výtah zpět dolu. Přepněte se na druhou postavu, která zůstala dole, a vlezte do výtahu. Přepněte se zpět na postavu v 1. patře a zatáhněte za páku. Stoupněte si s oběma mágy na jedno pole a přetažením přes portrét (nebo stiskem F) je opět spojíte dohromady. Tento postup se bude ve hře používat často pro řešení hádanek, kde je potřeba, abyste provedli různé věci rychle za sebou nebo na různých místech.

Projděte chodbou, zatáhněte za páku a dojděte ke schodům nalevo, čímž se dostanete do města. Pokud jste to ale ještě neudělali, musíte hostinské předat její truhličku, kterou jste našli na začátku 2. patra. Pokud jste po cestě zahodili nějaké předměty, můžete se pro ně teď vrátit, protože Pes má trochu větší inventář.

Pokud vám v inventáři zůstala nějaká lebka, vyhoďte ji před návratem v kryptě nebo na náměstí na zem. Už ji nebudete potřebovat.

Hlavní menu

2. Caredbar


Hlavní menu

1. Důležitá místa


Hlavní menu

1. Nákupy

Město slouží jako centrum pro nákupy a prodej nepotřebného vybavení. Vždy nakupujte a prodávejte s postavou, která má nejvyšší Charisma, protože dostane slevu (resp. při prodeji dostane více peněz).

Na začátku investujte hlavně do jídla a léčivých a manových lektvarů, protože boje budou těžké a bude potřeba pít lektvary během boje a nebo spát po jeho skončení (na což potřebujete jídlo). Zbraně a štíty postupně najdete, takže je nemusíte kupovat. Naopak se vždy snažte si od každého typu (meč, kladivo, kopí, kuše, štít) nechat alespoň jeden kus pro případ, že budete potřebovat použít nějaký manévr pro splnění nebo usnadnění mise.

Brnění moc nacházet nebudete (pouze to, co již mají mágové na sobě), takže je bude potřeba dokupovat.


Hlavní menu

2. Co kde najít

Začínáte na náměstí u hospody (skrz kterou se můžete vrátit zpět do krypty). Dále je na náměstí Kovář, kde můžete prodat obyčejné zbraně, štíty a zbroje, a kouzelník, u kterého kupujete léčivé a manové lektvary, kouzelné zbraně a hole pro kouzelníky. Kouzelné zbraně se vyznačují tím, že místo síly a rychlosti vyžadují vyšší magii. Až budete mít více peněz, můžete si u kouzelníka koupit truhlu (na začátku 1200 - 1500 zlatých, později může klesnout až na 800 zlatých), která zvětšuje inventář na maximum. V západním rohu náměstí je pak hudebník, u kterého můžete kupovat hudební nástroje (většinu nástrojů ale získáte od mágů, takže je není potřeba nakupovat).

U jižní brány stojí tři vesničané, kteří si vás najali a u kterých se budete hlásit, až najdete všech 6 mágů. Kousek od nich je prodejna rohlíků (narážka na autora hry), kde můžete kupovat jídlo, které potřebujete k tomu, abyste mohli spát v divočině (nebo obecně tam trávit delší dobu). Na východ od nich (západně od jihovýchodního rohu města) je prodejce kožené galanterie, kde si můžete kupovat základní brnění a také základní batohy, které zvětšují velikost inventáře. Díky tomu, že prodejkyně má nízké charisma, můžete nakoupit levněji, než u kováře na náměstí. Severně od jihovýchodního rohu města je sochař, který bude potřeba později ve hře.

V severovýchodní části města (v zapadlé uličce u hradeb) je věštkyně, které můžete zaplatit a ona vám poradí, kde jsou na ostrově různá kouzla, manévry a písně (první možnost doplní popis všech kouzel, další pak jejich umístění ve světě). Na severovýchodě u přístavu je pak kreslířka map, od které si můžete za 500 zlatých koupit mapu ostrova a používat ji k rychlému přesunu mezi oblastmi (přetažením ikony mága). Doporučuji ale počkat, až vyřešíte bažinu (druhá mise po Kryptě), protože dostanete postavu, která je schopna cenu uhádat na 100 zlatých (použitím reference na původní Brány Skeldalu).

Na severu v přístavu je námořník, kterému můžete zaplatit 250 zlatých a on vás dostane na loď, což je další mise. Z této mise se ale nemůžete vrátit, takže doporučuji počkat, než získáte alespoň 3 postavy (tedy po bažinách) a pořádně se vyzbrojíte.

V severozápadním rohu u přístavu je učitel hudby, u kterého si můžete kupovat písně a nebo mu můžete zaplatit (kolem 800 zlatých), aby vám zvedl charisma na 30. U západní brány je zase učitel boje, který vám za asi 700 zlatých může zvednout sílu na 30 a rychlost na 25, což je takový základ, aby každý mág mohl používat trochu slušné zbraně, štíty a zbroje. Dále si od něj můžete za 230 zlatých kupovat manévry (jeden pro každý typ zbraně).

Severně od učitele boje je knihovna, kde můžete (za skromných 550 zlatých) požádat o zvýšení magie na 30, což je základ pro používání většiny kouzel. To se hodí hlavně pro hlavní postavu, pokud jste ji, podle mého doporučení, vytvořili jako bojovníka, a také pro některé bojovněji zaměřené mágy (kteří by jinak nemohli kouzlit). Také můžete nakupovat kouzla za 250 zlatých (jedno z každého elementu). Až budete mít druhého společníka (z Krypty), můžete se knihovnice zeptat na čarodějku, která žije pod mořem (jedna z misí), a také, až získáte charisma 44, budete ji moci přibrat do party (s tím ale počkejte právě až po splnění podvodní mise).


Hlavní menu

2. Dovednosti

Manévry, kouzla a písně, které jdou koupit ve městě, nenajdete na misích, takže manévry a písně si můžete koupit hned, jak na ně budete mít dostatek peněz a budete je moci používat (tedy získáte příslušné zbraně nebo hudební nástroje). Jak s nákupem kouzel je popsáno v dalším odstavci.


Hlavní menu

1. Kouzla

Ve městě si u knihovnice můžete koupit některá kouzla s užitečnými informacemi: kouzlo Stav nepřítele vám zobrazí, kolik má nepřítel životů a později i jaký má útok, obranu a odolnosti. Automatické mapování vám odhalí v mapě okolí kolem mága - sice nic moc, ale později se může hodit, až bude mít větší účinek. Další kouzla vám pomohou v boji s nepřáteli, pokud používáte zbraně: Ohnivá zbraň je účinná na vodní příšery žijící pod mořem a ledové obry z Ledových stěn. Ledový útok je naopak šikovný na nepřátele v útrobách draka. Poslední kouzlo, Pancíř, funguje jako magické brnění a zvyšuje obranu vašich mágů; je tedy účinné proti většině nepřátel.

U kouzla Ohnivá zbraň si dejte pozor. Očaruje totiž jen první zbraň a na útok štítem nebo druhou zbraň nebude účinkovat. Nelepší strategie pro boj se dvěma zbraněmi je tedy mít v první ruce zbraň s vyšším útokem a v druhé meč. Nejprve sešlete Ohnivou zbraň, pak (v dalším útoku) zaútočte mečem v druhé ruce (klávesa 2 nebo druhá ikona) a vyberte Sek s odkrytím, čímž snížíte nepřítelovu obranu a nakonec zaútočte první zbraní (Vícenásobným sekem s mečem nebo primární útok s ostatními), který bude posílen jak sníženou obranou tak ohnivým útokem. Samozřejmě na nepřátele odolné na oheň toto kouzlo nebude fungovat. Naopak funguje dobře na nepřátele odolné na fyzický útok, ale zranitelné kouzly.

Kouzelnice se k vám později sama přidá a tím vás naučí všechna kouzla, která jste si ještě nekoupili. Není tak potřeba utrácet a jediné koupěhodné kouzlo je Ohnivá zbraň, které je potřeba právě na splnění podvodní mise (resp. na velké usnadnění soubojů pod vodou). Pokud se vám v boji příliš nedaří a vaši mágové dostávají na frak, můžete si pomoci koupí kouzla Pancíř.


Hlavní menu

2. Získání knihovnice

Tento postup zaslal Tomáš.

Kouzelnici můžete získat hned na začátku jako druhého nebo třetího mága jakmile naspoříte 810 zlatých a dostanete se na 3. úroveň, což je možné na začátku 3. patra krypty nebo po dokončení krypty. Uvědomte si ale, že dokud je knihovnice v knihovně, můžete jí zaplatit, aby vám nebo najatým mágům zvýšila magii na 30 a ušetřili jste tím pár dovednostních bodů. Jakmile ji získáte do party, o tuto možnost přijdete.

Pokud ji chcete získat jako druhou členku party (tedy ještě před Psem), musíte začít s postavou, která má alespoň 15 charisma a k tomu ideálně co nejvíce magie (25 a více), protože sílu a rychlost si budete moci později zvýšit za peníze, ale magii už ne (protože to dělá právě ta kouzelnice, kterou přiberete do party). Až začnete hru, nepřidělujte postavě žádné body a všechny si schovávejte. Díky tomu budete mít na konci 2. patra 15 dovednostních bodů, které za chvíli využijete. Na začátku 3. patra krypty vyberte oba sarkofágy, čímž získáte železnou helmu, rukavice, lebku a 131 zlaťáků. Pak se hned vraťte do 2. patra a teleportujte se ke schodům do 1. patra. Pokud je brána zavřená, prohoďte skrz ní lebku (čímž dopadne na tlačítko a bránu otevře) a teleportujte se ke schodům do hospody. Dejte hostinské truhličku a vyjděte na náměstí. U kováře prodejte železnou helmu, meč a štít, pak jděte ke kožešnici v jihovýchodní části města a prodejte i brnění, čepici, boty a rukavice. Možná se to zdá bláhové, prodat veškeré vybavení, ale za okamžik získáte kouzelnici na 10. úrovni s magií přes 80 a schopností sesílat 3. úroveň fireballu, takže vás vůbec nemusí zajímat, že budete po městě běhat jen ve spodkách (nebo spodním prádle v případě ženy). Pokud máte dostatečné charisma, měli byste tím získat přes 810 zlatých. Pokud vám chybí pár zlaťáků, můžete ještě zkusit prodat nějaké jídlo, lektvary nebo flétnu; také podle návodu ověřte, že jste v 1. a 2. patře nenechali nějakého zombíka. Pokud nemáte dost, musíte začít hru znovu s postavou s vyšším charisma (s 12 to bylo těsně a s 15 bez problémů).

Pokud vám stačí získat knihovnici až jako 3. členku, také musíte spořit a nepřidělovat body (ale můžete začít s libovolnou postavou). Normálně projděte 3. patro a posbírejte všechny předměty, zlaťáky, Psa a pozabíjejte všechny zombíky a posbírejte jejich zlato. Až se dostanete do města, měli byste mít přes 1400 zlatých. Nejprve zajděte za knihovnicí a požádejte ji, aby vám (hlavní postavě) zvedla magii na 30. Později to již možné nebude a získáte tím náhradu za dovednostní body, které si schováváte. A těch 550 zlatých velice rychle vyděláte zpět.

S penězi jděte do severozápadního rohu města a zaplaťte mistru hudby, aby vám zvýšil charisma na 30. Jakmile to udělá, přidělte 14 naspořených bodů do charisma, čímž ho zvýšíte na 44. S tím již můžete jít za knihovnicí a požádat ji, aby se k vám přidala. Díky tomu získáte (zdarma) kouzla ohnivá zbraň, ledový útok, automatické mapování, stav nepřítele a pancíř. Také získáte truhlu (zvětšení inventáře), která by vás jinak přišla na více než 1000 zlatých. Díky vysokému charisma také získáte mnohem více peněz za zbraně a štíty posbírané v bažinách, takže investovaných 810 zlatých se vám rychle vrátí (prakticky hned po prodeji 2 nekromantských holí).

Pokud jste zvolili první variantu a prodali všechno své vybavení, dokončete 3. patro, pak zabijete trolla na mostě (což je s použitím pancíře, ohnivých zbraní a 3. úrovně fireballu úplná hračka), abyste získali dostatek peněz a mohli u kožešnice nakoupit zpět prodané brnění nebo dokonce získali lepší. Jako zbraně můžete používat Psův meč, kladivo nebo kopí, které jste našli ve 3. patře krypty. Další štíty a meče pak najdete v bažinách. Pokud chcete mít z hlavní postavy bojovníka, zajděte si nejprve (než budete nakupovat vybavení) za mistrem boje a za 750 zlatých si nechte zvednou sílu na 30 a rychlost na 25 (díky čemuž budete moci používat kladivo a odražení štítem). Na další úrovni pak přidělte pět bodů do rychlosti, čímž získáte dvě akce za kolo.

Třetí možnost, jak získat knihovnici je popsán v návodu pro misi na dně moře.


Hlavní menu

3. Písně

Učitel hudby u přístavu prodává 3 písně, které nikde jinde nenajdete: Roh hojnosti vám umožní nasytit mágy a nebudete tak muset nosit jídlo (s výjimkou podvodní mise a situací, kdy dostanete hlad během boje nebo mezi boji - pořád je lepší nosit s sebou nějakou malou svačinku). Píseň strachu neumožňuje nepřátelům přiblížit se k mágovy, což je užitečné, pokud se chcete zaměřit na používání kouzel a nechcete používat zbraně na blízko. Nevýhodou je, že spousta nepřátel je imunní a účinkovat na ně začíná až na vyšších úrovních. Lepší je tedy 1 až 2 mágy zaměřit na sílu a používat je jako tanky. Skladba Sběrač pak zlepšuje předměty a peníze, které padají z nepřátel. Je tedy dobré zahrát ji vždy těsně před tím, než nepřítele dorazíte (zabijete) - s určením správného okamžiku vám pomůže kouzlo Stav nepřítele. Nevýhodou je, že potřebujete housle nebo fidulu, které jsou sami o sobě dost drahé a tak se investice na začátku hry nevyplatí (navíc potřebujete alespoň 4. úroveň postavy, což hned po kryptě nemáte). V pozdějších fázích hry (až budete mít 8. úroveň a charisma alespoň 32, abyste je sehnali levně a mohli hrát 2. úroveň) je ale dobrá, protože získané peníze mohou být až 5 násobně vyšší oproti původní sumě.

Hra obsahuje chybu, takže předměty a hromádky peněz na zemi nereflektují skutečnou hodnotu. Např. z krabích mužů padá hromádka "332 zlatých". To je ale jen chybný popis a ve skutečnosti může hromádka obsahovat 1000 až 1500 zlatých podle toho, jakou úroveň Sběrače hrajete. Podívejte se, jaký stav peněz máte před a po sebrání hromádky.

Písně se mimo boj aktivují chůzí. Je tedy potřeba začít hrát a pak se pohybovat. Pozor na písně jako roh hojnosti a regenerace, které velmi rychle vyčerpají manu hrajícího mága. Zpravidla ale stačí udělat jeden dva kroky (v pozdější fázi hry 5 až 6) a pak přestat hrát, protože je již doplněno a další hraní nemá účinek.


Hlavní menu

4. Manévry

Mistr boje vás může naučit jeden manévr pro každý typ zbraně. To se hodí do začátku, pokud se rozhodnete postavu zaměřit na určitou zbraň. Vír (mistr ho učí pod jménem Sek do všech stran) vám umožní zaútočit mečem na všechny nepřátele okolo sebe. Drtivý úder funguje stejně jako kouzlo Pavučina - když zasáhnete protivníka kladivem nebo kyjem, omráčíte ho a on ztratí jeden útok. Výstřel do více stran je stejný jako u ostatních zbraní - útok kuší nebo lukem na více nepřátel najednou. Prodloužený bod je stejný jako magická střela - kromě protivníka před vámi zasáhnete kopím i dalšího protivníka stojícího za ním. Výhodnější je ale používat ho pro útok ob jeden čtverec na odražené nepřátele nebo z druhé řady skrz své bojovníky. Pranice je silnější varianta manévru Odražení štítem, který jste mohli najít v Kryptě, a funguje jako útoky do více stran.

Útoky do více stran mají na první úrovni účinek na nepřítele před vám a na toho nalevo - což se může zdát nesmyslné, proč ne toho napravo? Když se ale zamyslíte, tak pokud potřebujete zasáhnout nepřítele před sebou a druhého napravo od vás, stačí se otočit doprava (což vás nic nestojí) a najednou útočíte na nepřítele před vámi a druhý je nalevo. To je skrytá logika těchto útoků.

Útoky to více stran se mohou zdát být výhodné (zvláště pokud máte zkušenosti s jinými RPG a dungeony), ale v této hře je mnohem výhodnější dostat nepřátele do takové pozice, kde vás nemohou obklíčit (což většinou není problém) a pak útok do stran ztrácí smysl. Spíše se zaměřte na ostatní útoky, které útočí vícekrát nebo na větší vzdálenost, protože s těmi dokážete nepřátele zlikvidovat dříve, než budou mít možnost vás obklíčit. Navíc díky možnosti (nutnosti) rozdělovat skupinu se obklíčení ze všech 4 stran nikdy nedočkáte. Navíc boj s více než 3 nepřáteli je velmi vzácný a až na něj dojde, budete mít jiné prostředky na řešení dané situace.

Hlavní menu

3. Bažina


Hlavní menu

1. Troll


Hlavní menu

1. Příprava

Abyste se dostali do bažin, budete muset zabít Trolla. Můžete to udělat ve dvou, ale bude to tuhý boj. Alternativně můžete jít nejprve na loď a na trolla jít ve třech, ale řekl bych, že je to obtížnější varianta. Nakupte tedy hodně lektvarů léčení a many (minimálně 3+3 pro každého) u kouzelníka na náměstí a pak nějaké oblečení pro Psa (alespoň brnění a rukavice) u kožešnice (jihovýchodní roh města). Doporučuji vybavit vašeho mága a Psa meči (buď meč + štít nebo dva meče), abyste mohli používat manévr Vícenásobný sek. Nebo je můžete vybavit kladivy (oba, aby to mělo smysl) a u mistra boje se naučit dovednost Drtivý úder. Pokud se naopak chcete zaměřit na kouzla, kupte si u knihovnice kouzlo pancíř, kterým můžete nahradit brnění. Pokud vám zbudou peníze, můžete si koupit nějakou brašnu u kožešnice, abyste pobrali víc lektvarů a později i věci, které najdete v bažině. U rohlíka si kupte ještě nějaké jídlo a opusťte město východní branou.

Vyspěte se a najezte (zkontrolujte nasycení na obrazovce postavy v inventáři). Jděte po cestě skrz les pořád na východ dokud před sebou neuvidíte kamenný most. Nezapomeňte si uložit hru a pak jděte k mostu. Vyleze na něj troll.


Hlavní menu

2. Je třeba zabít trolla

Troll vás dokáže zabít pár údery, protože jeho útoky jsou za 25 až 50 životů a vaše postavy mají pravděpodobně 40 až 60 životů. Je proto potřeba, aby měli postavy nějaké brnění, štít a nebo před bojem seslali pancíř. Tím můžete snížit zranění až o polovinu (tedy na 0 - 25 životů). Pokud má brnění jen jeden, můžete je rozdělit a nechat vpředu stát toho, který schytá všechny zásahy (a může útočit zbraní) a druhý bude stát za ním a jen sesílat kouzla. Pokud máte postavy vybaveny kladivy a umíte drtivý úder, stačí používat tento manévr s oběma mágy (nebo tím, který je vepředu). Když jim dojde mana, vypijte lektvar a pokračujte dál v útocích. Pokud máte jiné zbraně, musíte hned, jak to půjde, seslat kouzlo pavučina, které trollovi ubere jeden útok. Kouzlo najdete pod ikonou stromu. Pes ho může sesílat, vaše hlavní postava pravděpodobně ne, protože musí mít 5. úroveň a magii 22.

Tady je dobré poznamenat, že když jeden mág otevře inventář, můžete se přepnout i na ostatní mágy a také jim měnit vybavení nebo je nechat vypít lektvary. Přitom, nezávisle na tom, kdo udělá kolik akcí v inventáři, stále spotřebujete jen jednu akci mága, který inventář otevřel. Pozor, abyste přetáhli lektvar na postavu vpravo - přetažením na portrét vlevo ho akorát zahodíte!!!

Kouzlo na nepřítele (místo) sešlete tím, že v zobrazené mapě kliknete na políčko, kde stojí (červený puntík). Není ale nutné klikat přímo na něj, protože kouzla, která se sesílají na nepřítele nebo místo (s výjimkou bouřky) vždy zafungují na nejbližšího nepřítele (samozřejmě do určité vzdálenosti). To se může hodit později, kdy můžete sesílat kouzla na nepřítele, i když od něj mág stojí dál a nevidí ho v mapě. V mobilní verzi se to pak hodí k tomu, že se nemusíte trefit přesně, ale stačí kliknout někde kolem nepřítele.

Vaším hlavním mágem na trolla útočte tím nejsilnějším, co máte - manévry se zbraní nebo firebally. S rychlostí 30, dvěma meči a vícenásobným sekem může mít vaše hlavní postava až 8 útoků za kolo! Pokud troll stihne zaútočit mezi sesíláním pavučiny nebo drtivými útoky, ihned otevřete inventář a vypijte lektvar životů, aby zraněný mág nezemřel. Jakmile uvidíte, že pod trollem zmizela zelená pavučina, znovu sešlete kouzlo pavučina.

Je klíčové, abyste drtivý úder nebo pavučinu používali jak nejčastěji to jde (může seslat fireball, pokud pavučina stále trvá a její opětovné seslání by nemělo smysl) a také udržovali životy na maximu. Až trolla zabijete (má 150 životů, což můžete zjistit kouzlem stav nepřítele od kouzelnice ve městě), seberte jeho zlaťáky a dojděte si do města dokoupit lektvary, které jste spotřebovali. Pak se vraťte k trollímu mostu, přejděte ho a jděte doleva. Zatočte na sever a skrz zeď projděte do bažin. Nezapomeňte se vyspat a případně najíst po boji s trollem.

Pokud jste ještě nebyli na lodi, ale chtěli byste používat kopí nalezené v Kryptě, můžete od trolla jít doprava k moři a skrz první (severní) bránu si doplavat pro manévr Dřevcové - Přitažení ze všech stran. I když pro pohyb pod vodou potřebujete dovednost, kterou získáte až po dokončení Bažiny, krátký výlet pod vodu vaši mágové vydrží a manévr získají. Bližší popis je v kapitole pro misi na dně moře.


Hlavní menu

2. Nemrtví


Hlavní menu

1. Kostlivci a nekromantky

Tato část je v mobilní verzi placená.

V bažině se to hemží nemrtvými kostlivci a nekromantkami. Pevná půda, po které můžete chodit, je označena v mapě. Sice můžete udělat krok do bažiny, ale další krok musí být vždy zpět na pevnou zem, jinak se utopíte - a to i když krok udělá jen jedna z postav (ostatní zůstanou v bažině a utopí se). Můžete to ale využívat k boji s kostlivci, protože ti do bažiny nevlezou (ve hře se jmenují Utopený voják a proto se asi bojí vody). Když tedy vstoupíte do bažiny (před začátkem boje, aby to udělali všechny postavy najednou) v místě, kde je jen jedna sousední cesta (tedy ne v rohu), bude na vás moci útočit jen jeden kostlivec. Naopak, pokud na kostlivce použijete odražení štítem a za ním je bažina, utopí se a nemusíte ho zabíjet (jeho věci zůstanou na zemi a můžete je pořád sebrat).

Pokud narazíte na nekromantku, snažte se ji co nejrychleji zabít firebally (má 30 životů, takže na ni stačí dva druhé úrovně; nebo čtyři 1. úrovně), protože jinak bude neustále oživovat další kostlivce (může vyvolat jen 3 najednou, ale jakmile jednoho zabijete, vyvolá dalšího; její útok je za 8 - 16 životů, takže moc škody nenatropí). Tohle ale může být skvělé místo pro tzv. grinding - tedy opakovaným zabíjením relativně slabých kostlivců (každý má 50 životů a útok za 15 - 30 životů) získávat zkušenost (125XP za každého) a předměty, které můžete prodat (10 - 20 zlatých za jeho meč a štít). Když vám dojde místo v inventáři, jednoduše se skrz bažinu teleportujte zpět k východu (přes místa, kde je nějaký speciální způsob přesunu, např. liána nebo bidla, teleport nefunguje) a jděte prodat věci do města. Nemusíte se bát, předměty zůstanou na zemi ležet, i když odejdete pryč. Naopak hole nekromantek se snažte neprodávat, protože na konci bažin dostanete postavu, která může prodávat draho, takže prodejte, jen co musíte na doplnění zásob jídla a lektvarů. Zbytek klidně hoďte na náměstí na zem.


Hlavní menu

2. Bidla a most přes močál

Jděte rovně, obejděte strom zprava, pak kolem pařezu a zabijte pár kostlivců. Mají jen 50 životů a útok 15 - 30, takže pokud vás neobklíčí, neměli byste s nimi mít problémy. Jděte na nejvýchodnější výstupek u ohnutého stromu a všimněte si liány z něj vysící. Vstupte do bažiny (se všemi mágy) směrem k němu a klikněte na liánu. Tím se přehoupnete na druhou stranu. Jděte dál, zabijte nekromantku, seberte manévr štíty - sek hranou (což vám umožní útočit i štítem, takže může útočit i mág, který drží hůl nekromantky a štít) a také dvě bidla. Vraťte se k liáně, klikněte na ni a přehoupněte se zpět.

Pokud chcete Psa nebo jiného dostupného mága zaměřovat na kouzla, doporučuji pro začátek použít právě hole nekromantek, které zvyšují manu, na rozdíl o holí v obchodě jsou zdarma a jsou jednoruční, takže k nim můžete používat i štít nebo druhou zbraň pro útok zblízka.

Jděte na severní konec oblasti a před sebou (na sever) uvidíte velký strom, který můžete porazit tím, že do něj narazíte (jako když chcete projít stěnou). Projděte skrz něj a pokračujte na sever až k bráně, kterou střeží nekromantka. Zabijte ji - nejlépe tak, že vstoupíte do bažiny u stromu jižně od ní a pošlete na ní pár fireballů. Kolem brány jděte na východ a u pařezu seberte třetí bidlo.

Vraťte se k bráně a pokračujte po dřevěné cestě na západ. Na konci se zbavte nekromantky na západě a pak můžete zkusit na dálku zabít i nekromantku a 2 kostlivce na severu (přes bažinu). Jděte nejzápadněji, co to jde, a všimněte si stromu na severu (pomůže kouzlo pravdivé vidění, které u daného stromu zobrazí nápovědu). Stoupněte si k němu ze západu a do 3 děr v něm vložte bidla. Díky nim pak můžete přejít na sever.


Hlavní menu

3. Nekromantky


Hlavní menu

1. Dva modré kamínky

Posbírejte věci (nebo zabijte nepřátele) a pokračujte po cestě až k místu, kde je na severu dutý strom uvnitř nějž je vidět portál (je to hned na prvním větším plácku, kde byla nekromantka). Několikrát do stromu praštěte zbraní a pak do portálu vstupte. Jděte na sever a zbavte se kostlivců. Seberte manévr sečné - sek s odkrytím, který zvyšuje váš útok a snižuje nepřítelovu obranu pro další útočníky. Jděte dál na sever a seberte dva modré kameny. Vraťte se k pařezu na jihu, jděte na východ a pak na sever k portálu, kterým projděte.


Hlavní menu

2. Vesnice nekromantek

Od stromu s teleportem jděte na východ až do vesnice (seskupení chatrčí). Přejděte most na sever a zabijte dvě nekromantky. Jděte k vysunutému mostu na východě a u severní chatrče si všimněte lebky nabodnuté na tyči. Kliknutím lebkou pootočte a most se spustí. Pokud lebku nemůžete najít, stačí nalevo (severně) od mostu přelézt skrz bažinu na dřevěný ochoz. Po ochozu jděte na jih, zbavte se nekromantky a klikněte na lebku u mostu. Tím se spustí most zpět do vesnice.

Jděte z vesnice zpět na západ a všímejte si severního okraje bažiny. V jednom místě jsou v bažině zaražené dva malé kůly. Vstupte mezi ně a v mapě se vám ukáže skrytá cesta. Jděte tedy skrz bažinu na sever a pak na východ (sledujte mapu) až se dostanete opět na pevnou půdu s dřevěným mostem na sever. Nejprve vražte do dutého stromu na východě, čímž vytvoříte most zpět do vesnice.

Jděte na sever přes most a zabijte nekromantku a kostlivce - nejlépe tak, že vlezete na dřevěný ochoz na západě a budete na ně útočit z dálky nebo vlezete do bažiny a budete srážet kostlivce z ochozu. Vedle chatrče je lebka, kterou spustíte most na východě. Přejděte ho a z dálky se zbavte dvou nekromantek na severu. Použijte lebku a jděte k mostu. Vpravo za chatrčí seberte skladbu regenerace (obnovuje manu), kterou mohou hrát dva mágové najednou a zlepšit tak účinek (k tomu si ale musíte koupit housle).


Hlavní menu

3. Most z leknínů

Pokračujte na sever přes most a ochoz a zbavte se všech kostlivců. Z rostlin můžete sebrat dva listy leknínu. Ty můžete hodit do bažiny a použít jako most. Listy ale rychle usychají a tak vydrží jen pár kroků. Použijte je tedy pro vytvoření mostu směrem na jih od jižnějšího leknínu. V mobilní verzi usychají tak rychle, že musíte nejprve sebrat list ze severního leknínu, pak z toho jižního a do bažiny hodit nejprve ten, který jste sebrali jako první. V PC verzi je čas trochu prodloužen, takže na jejich pořadí nezáleží.

Přes lekníny se dostanete na ostrov, kde dojděte k dutému stromu, který můžete porazit. Projděte skrz něj a jděte po ochozu na západ. Všimněte si vran sedících na stromě na severu - střelte po nich fireball a srazíte tak další dutý strom. Vraťte se na ostrov a přejděte na západ k oběšencům.


Hlavní menu

4. Oběšenci a mosty

Jednomu z oběšenců vložte do očí dva modré kameny (viz úkol výše) a kliknutím na něj otočte kolem. Tím spustíte jeden z mostů. Spusťte ten na severu a rozdělte skupinu. S jedním mágem zůstaňte u oběšenců, abyste s nimi mohli otáčet a s druhým přejděte přes severní most. Pak otočte oběšenci a spusťte most na západě. S druhou postavou pokračujte po dřevěném ochozu až k chatrči, kde promluvte s čarodějnicí Styn.


Hlavní menu

5. Čarodějnice Styn

Styn se k vám automaticky přidá a naučí vás kouzla magická nemoc (funguje jako jed) a magická střela (průrazný útok) a také písně mojžíš (dýchání pod vodou - potřeba pro podvodní misi; potřebujete trubku) a obranyschopnost (zvýší obranu; potřebujete trubku nebo housle). Také má v inventáři trubku, kterou potřebujete pro hraní jejích písní. Styn má také vysoké Charisma (i když na to nevypadá) a může tak draho prodávat a levně kupovat.

Použijte lebku u chatrče a přes most se vraťte k oběšencům, abyste dali partu opět dohromady.

Teleportujte se k bidlům a pak zpět do města, kde pomocí Styn prodejte nekromantské hole a vyděláte pár tisíc. Pokud ještě nemáte mapu ostrova, teď je ten správný čas zajít za mapařkou a koupit si mapu za 100 zlatých. Mapu ostrova použijete tak, že otevřete místní mapu (ikona hvězdy vpravo nahoře) a kliknete na mapu vlevo dole. Následně můžete přetažením ikony mágy zleva nahoře na požadovanou oblast provést rychlý přesun do dané oblasti.

Hlavní menu

4. Loď


Hlavní menu

1. Námořníci


Hlavní menu

1. Přípravy

Než půjdete na další misi, dobře se připravte. Z mise se nebudete moci vrátit, takže si nakupte hodně lektvarů a taky nějaké jídlo, abyste se mohli vyspat. Pokud máte 3 mágy, mělo by stačit pro každého 4 modré a 2 červené lektvary. Pokud máte jen 2 mágy, vezměte jich asi dvakrát tolik. Kupte Psovi (a Styn) nějaké oblečení (nejlépe u kožešnice, kde je to levné). Jídla by mělo stačit asi 6 až 8 kousků pro celou partu. Nebo, pokud máte zbytečnou tisícovku (bez Styn asi 1500), můžete si koupit píseň roh hojnosti a loutnu, takže si místo jídla budete moct zabrnkat. V porovnání s kupováním jídla to stojí 10 krát tolik, ale je to dobrá investice do budoucna.


Hlavní menu

2. Posádka

Nejprve zajděte do hospody na náměstí a zeptejte se hostinské, jestli neví o někom, kdo by se vám hodil. Poradí vám zeptat se v přístavu. Jděte na sever města a promluvte s námořníkem, který stojí na západním molu. Na loď se dostanete s pomocí Styn celkem snadno, protože díky svému charisma přesvědčí námořníka, že jste ostřílení mořeplavci a můžete sloužit v posádce. Pokud Styn ještě nemáte, musíte zaplatit 250 zlatých. Je možné zvládnout loď ve dvou, ale bude potřeba hodně lektvarů a taktizování.


Hlavní menu

3. Z cely ven

Na lodi zjistíte, že vaše hlavní postava je v cele v prvním podpalubí, zatímco zbytek party je ve 3. podpalubí. V dolní cele se otočte a všimněte si poškození v trupu lodi. Praštěte do něj zbraní nebo střelte fireball (podržte portrét postavy nebo stiskněte Enter pro vyvolání bojových akcí). Loď se nakloní a uvolní hlavní postavu (truhla v cele naproti rozbila dveře).

Jděte ven z cely a chodbou pořád dál na sever až ke dveřím na konci. Pákou je otevřete a počkejte, až bude půlobr na druhé straně místnosti nebo bude přecházet uprostřed. Jděte k poklopu na zemi a až přes něj bude půlobr přecházet, kliknutím ho otevřete. Tím se zbavíte půlobra bez boje a můžete sebrat jeho věci. Dejte pozor, abyste do jámy sami nespadli!

Sebraný jeden klíč hoďte do díry pod poklopem a přepněte se ostatní postavy. Klíč propadl skrz jámu do 3. podpalubí za mříže. Není problém ho přes mříže sebrat a odemknout je (v inventáři přesuňte klíč na portrét postavy a pak klikněte na zámek).


Hlavní menu

4. Zase spolu

Z cely ve 3. patře jděte doleva (na jih) a v místnosti napravo seberte matraci. Vraťte se chodbou a zůstaňte stát před dveřmi cely, kde jste byli zavření. Položte na zem matraci (jestli nevíte kam, hoďte s hlavní postavou do jámy půlobrovo kladivo a položte matraci na něj). S hlavní postavou skočte do jámy a spadnete na matraci. Spojte partu dohromady (přetažením přes portrét).


Hlavní menu

2. 3. podpalubí


Hlavní menu

1. Otrokář

Všimněte si rohatého otrokáře, který přechází na konci chodby za otevřenými dveřmi (severně od vás), a začněte na něj metat firebally. Když budete mít štěstí (má 40 životů, takže to není takový problém), zabijete ho dříve, než stihne zatroubit a přivolat pomoc (pokud ne, budete muset porazit i několik půlobrů). Seberte jeho dva klíče a otrokářův roh, pomocí kterého můžete kdykoliv vyvolat půlobry a jejich zabitím získat zkušenost, kladiva a jeden klíč (ten ale teď potřebujete skutečně jen jeden, takže další sbírat nemusíte).

Rohy otrokářů si schovávejte, protože je můžete ve městě prodat jako hudební nástroj. Dalšího zisku dosáhnete prodejem kladiv půlobrů.


Hlavní menu

2. Díra v trupu

V místnosti, kde byl otrokář, seberte barel s dehtem a jděte zpět do cely. Barel použijte na díru v trupu, čímž ji opravíte a loď se zase narovná.


Hlavní menu

3. Klíče k cestě ven

Pokud jste nezískali jeden klíč od půlobrů u otrokáře, budete si je muset přivolat. Stoupněte si na jednu z platforem, které najdete v 3. podpalubí a v inventáři přetáhněte otrokářův roh na postavu, čímž ho použijete. Zabijte dva půlobry (odrážejte je štítem a metejte firebally; užitečné je i kouzlo pavučina) a seberte jejich klíče. Útok půlobrů má jednu nepříjemnou vlastnost, že, kromě zranění za 10 - 35 životů, s vysokou pravděpodobností znehybní jednu z postav, takže nebude moci útočit. Snažte se tedy, aby neměli žádnou možnost zaútočit. Vzhledem k jejich nízké rychlosti to ale zpravidla není problém a vždy získáte možnost je odrazit dřív, než zaútočí. Půlobři mají 100 životů, takže potřebujete 4 firebally třetí úrovně nebo 6 druhé úrovně (v reálu méně, když budete útočit i zbraněmi).

Jděte ke dveřím v jižní části podpalubí a vyspěte se a najezte. Pak dveře odemkněte. V další oblasti je několik půlobrů a další otrokář s rohem. Pokud budete mít štěstí, chytnete ho, jak se prochází kolem dveří a budete ho moct zabít dřív, než přivolá posily. Pokud ne, budete muset bojovat s více půlobry. Dojděte na první rozcestí a nalákejte k sobě půlobry. Metejte po nich firebally a když se dostanou k vám, ustupte zpět do chodby, aby vás nemohli obklíčit. Pak na ně střídavě používejte sek s odkrytím (sníží jim obranu) a odražení štítem (odhodí je zpět, aby nemohli útočit) a samozřejmě neustále metejte firebally a případně pavučiny. Pokud se půlobři (nebo i otrokář) postaví za sebe tak, že jsou od vás v jedné řadě, vrhněte po nich magickou střelu (tedy pokud máte Styn) a zraníte je všechny najednou (i když firebally by měli být o něco silnější).

Pokud je stále naživu otrokář, snažte se ale postupně probojovat do místnosti napravo, kde je platforma, na které přivolává půlobry. Co nejrychleji ho pak zabijte (měly by stačit dva až tři firebally) a zbavte se i zbytku půlobrů.

Projděte dveřmi na jihu (kvůli nimž jste museli zatérovat díru v trupu, aby se otevřeli). Vyspěte se a po schodech vyjděte do druhého podpalubí.


Hlavní menu

3. 2. podpalubí


Hlavní menu

1. Jak nahoru?

V tomto podpalubí jsou dva otrokáři a několik půlobrů. Zůstaňte stát u schodů a počkejte, až se k vám přiblíží půlobr. Firebally ho zabijte a pak jděte na sever do místnosti nalevo, kde jsou dva otrokáři. Snažte se je z dálky zabít dřív, než přivolají posily. Posbírejte jejich klíče a rohy a jděte do místnosti na jihozápadě. Zde zabijte další dva půlobry a z postele seberte skladbu Pořadí souboje. Pokud ji začnete hrát na bubínek, sníží to rychlost nepřátel, takže je budete moci zabít dřív, než stihnou něco provést.

Dvěma klíči můžete otevřít místnost na severozápadě, kde jsou další tři půlobři. Další půlobry můžete vyvolat na platformě pomocí rohu. Půlobrů se objeví celá řada (asi 6), ale po celém podpalubí, takže je můžete zabíjet postupně a klidně se mezi tím i vyspat. Nejlepší je na ně přes palandy (nebo prostě z dálky) seslat magickou nemoc (kterou máte od Styn) a pak prostě počkat, až je udolá. Nemoc můžete seslat postupně na několik nepřátel, i když na ně přímo nevidíte - stačí v mapě kliknout do směru, kde tušíte, že by se měl nepřítel pohybovat, a kouzlo se samo zaměří.

Až vás tréning na půlobrech omrzí (nebo až inventáře naplníte kladivy), jděte do severovýchodního rohu, kde dvěma klíči odemkněte dveře, za kterými jsou schody do 1. podpalubí.


Hlavní menu

4. 1. podpalubí


Hlavní menu

1. Výtah

Hned, jak vylezete nahoru, začne souboj s půlobrem, který je zde víceméně zavřený. Štítem ho odražte a pak ho zabijte firebally. Zatáhněte za páku a dostanete se do místnosti s propadlem.

Jděte k celám na jihu a všechny je otevřete pákami. Zabijte zavřeného půlobra a seberte manévr štít - oko za oko, který oplácí zranění nepříteli.

Otevřete jedny z dveří na východě nebo západě (v místnosti s propadlem) pomocí dvou klíčů a jděte směrem na sever. Snažte se půlobry vždy nalákat k jihu než na ně zaútočíte, protože v severní místnosti je otrokář (kapitán lodi) a přivolal by posily. Až se probojujete na sever, zabijte rychle otrokáře a od platformy jděte do výklenku napravo (na východě). Na jeho jižní stěně je řetěz, jehož povytažením otevřete dveře. Jděte zpět na jih a za nově otevřenými dveřmi seberte páku k výtahu.

Skočte do propadla (pokud jste nechali matraci na místě) nebo jděte po schodech do 3. podpalubí (stačí se teleportovat od schodů ke schodům). V jihozápadním rohu (nedaleko schodů do 2. podpalubí) dejte páku do ovládání a s jedním mágem u něj zůstaňte. S ostatními vstupte do výtahu. Zatáhne za páku a pošle výtah. Tam si můžete promluvit s otrokem Špínou.

Před rozhovorem můžete zahodit všechny přebytečné klíče, které vám již k ničemu nebudou.


Hlavní menu

2. Špína

Tahle hra má podivný smysl pro jména. Otrok Špína je ve skutečnosti mág, který se k vám přidá a naučí vás kouzlo připojení (teleportuje členy party k mágovy, který ho seslal) a také manévry oživlá zbraň (hodí meč na nepřítele a pak ho přitáhne zpět), vícenásobný výstřel (to je snad jasné) a prodloužený bod s přitáhnutím (můžete přitáhnout nepřítele, kterého jste předtím odrazili štítem). To jsou dovednosti, které se hodí k tomu, že Špína má v inventáři kopí a kuši. Také má tamburínu, na které můžete hrát píseň, kterou jste našli v 2. podpalubí. Pozor: Špínovo kopí neprodávejte, protože ho budete potřebovat pro misi na dně moře.

Po skončení dialogu se automaticky vrátíte do Caredbaru. Prodejte všechny půlobří kladiva (se Styn) a měli byste vydělat něco mezi 2 a 3 tisíci (podle toho, kolik půlobrů bylo dodatečně vyvoláno). Doporučuji, pokud ještě nemáte a pokud zrovna nemíříte do podvodní mise, kde je vám na nic, si za 700 zlatých koupit píseň Roh hojnosti a nějakou loutnu nebo housle (Styn ji může sehnat za asi 350 zlatých) - pak už s sebou nebudete muset nosit jídlo.

Hlavní menu

5. Dno moře


Hlavní menu

1. Pod vodou


Hlavní menu

1. Příprava

Tuto misi můžete začít až po té, co získáte Styn, která vás naučí píseň mojžíš. Zda tam půjdete hned po bažinách, nebo nejprve půjdete jinam, je na vás.

Na vodní příšery je nejlepší používat ohnivá kouzla - tedy fireball. V knihovně si ale můžete koupit i kouzlo ohnivá zbraň, která vám umožní útočit zbraní a zároveň způsobovat ohnivé zranění (takže ho velmi doporučuji, pokud je váš hlavní hrdina spíše bojovník). Také se bude hodit kopí, které najdete v kryptě nebo na lodi (pokud jste obě prodali, nějaké si kupte). Kopí dejte nejlépe Špínovi, který s ním dokáže celkem slušně zacházet (díky své rychlosti). Příšery pod vodou používají útok jedem, takže si u kouzelníka nakupte zásobu lahviček s protijedem (vypadají jako lebka). Zas to ale nepřežeňte, protože při správném zacházení jim v tom zabráníte (úplně tedy stačí 2 nebo 3 lahvičky dohromady; kdyby došly, můžete dokoupit další). Vodní příšery jsou dle očekávání odolné proti vodě a ledu, takže ledový útok ani magická nemoc jim nic neudělá (a třetí ledové kouzlo, která získáte na konci této mise, také ne).

Tip: voda je trochu náročná na renderování, takže pokud vám hra neběží zcela plynule, jděte do Nastavení s snižte Kvalitu zobrazení o jeden bod (tedy na střední nebo minimální).


Hlavní menu

2. Do vody

Vyjděte z města východní branou, jděte přes trollí most a pak doprava na jih. Dojdete k vodě, kde najdete na břehu bránu (kousek na jih je druhá brána, která vede také pod vodu; nyní mluvím ale o té první na severu). Projděte skrz ní a ocitnete se pod vodou.

Tato část je v mobilní verzi placená.

Zde je potřeba, aby jeden z mágů vzal do ruky trubku (jelikož i pro nejslabší trubku je potřeba charisma 20, pravděpodobně ji může používat jen Styn) a celou dobu hrál píseň mojžíš. To také vylučuje možnost pod vodou spát. Také nemůžete používat žádné jiné písně, protože hrát můžete vždy jen jednu (i když s více mágy). Během boje pak musíte pamatovat na to, že mág, který hraje, musí stále pokračovat v hraní, takže musíte na všechny jeho akce klikat na ikonu hrát dál (na klávesnici stačí stisknout 1). Mág se ale může během hraní přesouvat (druhá ikona nebo klávesa 3), takže může udržovat bublinu kolem bojovníků, i když jdou za nepřítelem. Dejte ale pozor, aby se nevzdálili příliš daleko, protože pak by se začali topit (i když na jedno až dvě kola jim dech vystačí). A samozřejmě je potřeba myslet na to, že i písně spotřebovávají manu, takže musíte průběžně kontrolovat stav many hrajícího mága a pít lektvary. Nemusíte mít strach, že hrající mág nebude dostávat zkušenost z boje - bude naopak dostávat zkušenost z toho, že hraje, takže se bude zlepšovat pouhým chozením po mořském dně (přibližně 7 bodů zkušenosti za každý krok nebo bojové kolo). Pokud se potřebujete vyspat, teleportujte se k východu a vyspěte se na břehu.

Píseň mojžíš (stejně jako všechny kouzla) má tři úrovně, které určují, jak velkou oblast vyplní vzduchem. Zároveň to ale znamená, že silnější verze bude více plýtvat manu. Pokud tedy chcete ušetřit, před začátkem hraní podržte ikonu písně a zvolte nejslabší verzi (1. úroveň). Na silnější verzi se můžete přepnout v boji s mořskými pannami, které tím oslabíte (viz dále), nebo pokud chcete obklíčit krabího muže. Po boji, až spojíte mágy dohromady, opět přepněte na nejslabší verzi, protože jinak manu vyplýtváte během pár kroků a na chůzi vám stačí jen malá bublina.

Hned na začátku nalevo je manévr Dřevcové - Přitažení ze všech stran, což je silnější obdoba Prodloužený bod s přitáhnutím, který vás naučil Špína (toto je alternativa pro případ, že Špínu ještě nemáte). Nezapomeňte se ho tedy naučit.
Hlavní menu

3. Medúzy

Další cesta je blokována medúzou. Nesnažte se na ni útočit, protože útoky ignoruje a kouzla odráží zpět. Když ale u ní sešlete skutečné vidění, hra vám poradí, že medúzy se živí svítícími koulemi. Ta ale bohužel zde není a tak budete muset vylézt zpět ven z vody. Jděte na jih a projděte druhou branou do vody. Znovu začněte hrát mojžíše a jděte dopředu.

Nyní narazíte na krabího muže. Ten má tři různé útoky. Na postavy stojící těsně u něj zaútočí svýma silnýma nohama, což sice bolí (za 20 - 40 životů), ale není to takový problém (doufám, že máte zásobu červených lektvarů). Na postavy stojící ob jedno pole (což je vzdálenost, na kterou spouští boj), použije k útoku své murény. Ty nemají moc silný útok, ale pro slabší mágy to může být devastující. A nakonec na postavy stojící 2 pole od něj může plivnout jed, který je celkem slabý (1-2 životy za kolo), ale v delším horizontu může způsobovat problémy - zůstává totiž aktivní i po boji během chůze a dokonce i během spánku. Je tedy potřeba v příhodnou chvíli (nejlépe po boji) použít protijed. Dejte pozor na to, že krabí muž může pomocí murén a jedu útočit i přes ostatní postavy (bojovníky stojící u něj) a zasáhnout tak mágy stojící za nimi. Až zabijete krabího muže (má 150 životů), seberte jeho zlaťáky (přes 300), což je dost na nákup dalších lektvarů.

Jděte pořád na východ (tedy rovně), dejte pozor na jámu ve dně (ano, i moře má více pater), a dojděte až k modře svítící rostlině. Stoupněte si k ní a kliknutím seberte její svítící plod. Vraťte se zpět, vylezte z vody a jděte zpět k severní bráně, do které vstupte.

Nabodněte svítící plod na harpunu před vámi (hned u schodů) a počkejte, až se medúza připlave nakrmit. Pak ji obejděte zprava a dojděte na křižovatku. Zde budete muset zabít dva krabí muže. Pokud vás hodně pochroumají, vraťte se na souš vyspat.


Hlavní menu

4. Propast

Pokračujte vodou na východ, kde zabijte dalšího krabího muže, a dojdete až k další medúze. Jelikož nemáte čím ji odlákat, vraťte se zpět a na křižovatce se dejte na sever a pak na východ. Zabijte krabího muže a také u vodního proudu čekající dvě mořské panny. Ty nejsou tak nebezpečné, protože když se dostanou mimo vodu (do bubliny, kterou vytváří mojžíš), spadnou na zem a ukáží svou pravou podobu. Útočí za 10 - 20 životů fyzicky a 5 magicky. Navíc proti fyzickým útokům nemají žádnou obranu a mají jen 60 životů. Ve vodě jsou trochu nebezpečnější, protože mají dva útoky za kolo, takže na ně nepoužívejte odražení štítem a spíše se je snažte přitáhnout pomocí kopí nebo tím, že s hrajícím mágem uděláte krok dopředu. Další jejich útok si popíšeme v dalším odstavci.

Kolem proudu můžete v klidu projít, protože mojžíš proud zastaví. Jděte rovně na sever a zabijte další dva krabí muže. Dojděte až k propasti a sledujte, jestli neuvidíte dvě mořské panny, které nad ní plavou. Pokud s vámi začnou boj, dejte si pozor - panna váš totiž může k sobě přitáhnout o jedno pole a to až dvakrát za kolo (protože ve vodě má dva útoky). Pokud vás takto dostane až nad propast, spadnete dolu, zraníte se a budete se muset probojovat zpět nahoru. Zabránit tomu můžete tak, že okolo panny vytvoříte bublinu vzduchu (tím, že se k ní přiblížíte s hrajícím mágem nebo začnete hrát silnější verzi mojžíše) a dolu spadne ona sama, čímž skončí boj.

Tento boj s plavajícími a padajícími pannami vám má napovědět, jak se dostat přes propast - ve vzduchu spadnete, ale ve vodě byste mohli propast přeplavat. Aby to ale šlo, budete muset k tomu využít vodní proud (mágové totiž nejsou zdatní plavci). Vraťte se tedy na křižovatku na jihu, kde proudí voda směrem na východ a jděte k propasti (tedy k její jižní části).

Poznámka: V následující části budete potřebovat větší množství léčivých a manových lektvarů bez možnosti se vrátit k východu a ve městě si je dokoupit. Pokud vám již docházejí, raději se teleportujte k východu a jděte si je do města dokoupit - zabíjením krabích mužů jste právě vydělali kolem 2 tisíc zlaťáků, takže máte dost na nové zásoby. Pamatujte, že manové lektvary padají z mořských panen, čímž pokryjete spotřebu many na hraní mojžíše.

Klikněte na zelenou ikonku pauzy II napravo, čímž hudba přestane hrát a vy budete plavat ve vodě. Naštěstí všichni mágové dokáží na pár kol (resp. na 3 kroky) zadržet dech, takže díky proudu vody můžete přejít (přeplavat) na druhou stranu propasti. Klikněte znovu na ikonku napravo a spusťte znovu hudbu. Jděte na východ a pak na sever kolem propasti. Seberte další svítící plod a jděte dál na východ. Dejte plod na harpunu na severu a počkejte na medúzu. Když vám zatarasí cestu, vraťte se na západ, kolem propasti na jih a na křižovatce dál na jih a na východ. Na další křižovatce se dejte na sever, kolem další harpuny a zatočte doprava na východ.

Zbavte se dvou krabích mužů a dvou mořských panen a jděte na jih k další propasti. Ujistěte se, že všichni mágové mají dostatek životů, protože jich budou muset pár obětovat. Zde je ještě poslední možnost se proudem na západě vrátit přes propast a jít do města nakoupit lektvary!


Hlavní menu

5. Vodní kolotoč

Přestaňte hrát hudbu(tlačítkem pauzy II) a přeplavte na výstupek nalevo (na východě - nechte se unášet proudem). Zahrajte, aby se mohli všichni nadechnout a zabijte mořskou pannu, která plave kolem. Pak udělejte krok na jih, přestaňte hrát a plavte na západ. Nad pevnou zemí opět začněte hrát a případně vyléčete zranění z tonutí. Jděte na jihozápadní konec římsy (pozor na díru) a počkejte na mořskou pannu. Couvněte, aby vás nemohla shodit, a zabijte ji firebally. Pak jděte opět na jih k okraji, přestaňte hrát a plavte na jih. Až budete opět stát, začněte hrát, jděte na jih a zabijte třetí pannu.

U okraje vypněte hudbu a plavte na jih. Zapněte hudbu, nadechněte se, zase ji vypněte a pohybem vpřed se nechte unášet proudem. Až budete mít opět půdu pod nohama, zapněte hudbu, jděte na východ až k okraji, znovu vypněte hudbu a přeplavte na východ. Zde seberte manévr velký štít, díky kterému můžete štítem chránit všechny mágy najednou (na stejném políčku).

Jděte na sever, vypněte hudbu a nyní plavte na sever, pak na západ a na jih - to je cesta, kterou jste již jednou plavali. Samozřejmě kdykoliv uvidíte pod nohama půdu, zapněte na chvíli hudbu, abyste se mohli nadechnout. Až se dostanete úplně na jih, nechte se opět proudem odnést kousek na sever. Pak udělejte jeden krok na východ a přeplavte k chodbě na jihu.

Zabijte krabího muže a seberte další svítící plod. Jděte na jih a dejte ho na harpunu na západě. Ustupte zpět do chodby na sever a počkejte, až se medúza nakrmí. Pak pokračujte dál na jih. V místnosti napravo (na západě) seberte další plod a jděte na východ.


Hlavní menu

6. Podvodnice Lucias

V místnosti si promluvte s kouzelnicí Lucias, která se k vám sice z počátku nebude chtít přidat, ale společnými silami ji můžete přesvědčit. Naučí vás kouzlo ledová krev (snižuje nepřítelovu odolnost proti útokům) a skladby odolnost proti magii (sníží zranění z magických útoků), zrychlení (zvyšuje rychlost postav a tedy i pořadí v boji a počet útoků za kolo) a génius (zvyšuje získané zkušenosti z boje - mohou hrát až 3 mágové najednou a zvýšit zkušenost až o 300%). V inventáři má Lucias protijed, Housle (v ruce) a kvinteru (něco jako kytara) - díky tomu můžete hrát pokročilejší skladby s více mágy najednou. Také má vysokou magii a charisma, takže ji můžete použít k hraní skladeb nebo sesílání silných kouzel (od počátku umí fireball na třetí úrovni).

Po skončení rozhovoru znovu začněte hrát mojžíše, aby se mágové neutopili, a jděte zpět na západ a na sever ke svítící rostlině. Od ní jděte na východ a dejte plod na harpunu. Projděte kolem medúzy, jděte dál na východ, zabijte dva krabí muže a v místnosti na severu seberte další plod. Jděte dál na východ, dejte druhý plod na harpunu a kolem medúzy se dostanete až k východu, abyste se mohli vyspat a dokoupit lektvary.


Hlavní menu

7. Slovutná Glenead

Ve městě zajděte do knihovny (na sever a na západ od náměstí). Nejprve si zkontrolujte, že žádný z mágů nepotřebuje zvýšit magii - právě jste zabíjením krabích mužů vydělali tisíce (a další ještě vyděláte), takže si můžete dovolit utratit 550 zlatých, i kdyby to mělo být třeba jen na zvýšení magie z 25 na 30.

Pak se přepněte se na Lucias a požádejte Glenead, aby se k vám také přidala. Tím vás také naučí všechna kouzla, která prodávala (takže pokud jste si je ještě nekoupili, tak jste právě ušetřili). Ve výbavě má truhlu (plná velikost inventáře) a mocnou magickou hůl (přidá 30 magie). Její magie je i s holí a pláštěm 84, takže může sesílat i ty nejsilnější kouzla.


Hlavní menu

8. Čistička vody

Nyní se můžete vrátit zpět do vody a vydat se do druhého patra, kde na vás číhají krabí mužové a mořské panny - které můžete zabít čistě pro zkušenost a peníze.

V prvním patře jděte k jižnímu východu, od něj kousek na východ a pak na jih. Dejte svítící plod (pokud nemáte, někde ho seberte) na harpunu na západě a vraťte se na sever. Až kolem propluje medúza, jděte na východ, zbavte se krabího muže a panny, jděte do jihovýchodního rohu a po schodech sejděte dolu.

Jděte na sever a zabíjejte krabí muže a mořské panny. Pokračujte na východ a na jih, kde můžete vyjít do prvního patra, ale nic tam není. Vraťte se tedy druhým patrem zpět k východu z moře.

Od jižního východu jděte kousek na východ a pak na sever, kde jsou schody do 2. patra. Nic tam ale není a je to jen východ z jámy. Teleportujte se tedy ke schodům, které jsou kousek na východ od severního východu z moře a jděte dolu. Jděte na sever a zabijte krabího muže a pannu. Pak se vraťte a jděte na východ, kde je další krabí muž a mořská panna. Pak se vraťte zpět do 1. patra.

Jděte k propasti na severu a přeplavejte na východ. Jděte na sever a pak pořád na východ až ke schodům do 2. patra. Sejděte dolu, jděte na jih a zabíjejte krabí muže a mořské panny. Pak jděte na západ a na sever až obejdete celou oblast a vrátíte se ke schodům do 1. patra, od kterých se teleportujte k propasti na západě a přes severní proud přeplavte na západ.

Pak se teleportujte k východu, zahoďte zbylé svítící plody a jděte do města.

Hlavní menu

6. Ledové pláně


Hlavní menu

1. Zmrlíci


Hlavní menu

1. Příprava

Oblast ledových plání nemá žádné omezení a můžete ji používat pro tréning mezi misemi. Také není jako jediná v mobilní verzi placená, takže si zde můžete trochu prodloužit hru před tím, než si koupíte další mise. S nižším množstvím slabých mágů ale může být problematické (i když ne nemožné) obry zabíjet, protože každý má 300 životů. Doporučuji počkat, až splníte pár misí.

Na ledové pláně jít musíte před misí v útrobách draka. Abyste uvnitř draka přežili, musíte nejprve sehnat něco, co vás ochrání před žárem. A kde jinde to hledat, než na Ledových pláních. Na pláních můžete v klidu spát a používat písně na doplnění životů, many a jídla, takže není potřeba se tolik vybavovat lektvary a jídlem. Navíc můžete sami určovat, kdy budete bojovat a dobře se připravit. Nakupte si tedy jen pár lektvarů pro jistotu (pokud máte jen 2 nebo 3 mágy, tak naopak hodně, protože budou potřeba v boji) a případě nějaké lepší zbraně a vybavení. Při nakupování ale pamatujte na to, že zabíjením obrů žádné peníze nevyděláte, takže by bylo moudré si nějaké nechat, abyste později mohli dokoupit lektvary na další mise.

Pokud ještě nemáte kouzlo Ohnivá zbraň a chcete útočit zbraněmi, určitě si ho kupte v knihovně, protože vám usnadní zabíjení obrů.


Hlavní menu

2. Obrové

Město opusťte jižní nebo západní branou a jděte na jih a pak na západ. Vstupte do věže a ocitnete se v ledovcové oblasti.

Zde jsou ve stěnách zamrzlí ledový obři, které je nejlepší zabít s použitím ohnivých zbraní a fireballů. Naopak zcela imunní jsou proti kouzlům vodního elementu a také proti pavučině. Účinný ale je drtivý úder kladivem (naučí vás ho Mistr boje), pomocí kterého můžete obrům odebrat jeden útok - jelikož má obr dva za kolo, nejlepší je dát kladivo mágovi, který má sílu 25 a rychlost 30, aby mohl použít Drtivý úder dvakrát za kolo. Dále je také účinný sek s odkrytím, který zvýší způsobené zranění. A samozřejmě v úzkých uličkách můžete využít prodloužený bod kopím a ochránit tak alespoň část mágů před útokem. Pokud máte více než 3 mágy, můžete si pomoci některou z písní na zvýšení rychlosti nebo obrany. Pokud již máte za sebou misi pod vodou, neměl by pro vás být boj obtížní, a proto doporučuji naopak hrát píseň Génius, abyste boje využili k výcviku mágů, když z obrů nepadá zlato.

Ledového obra probudíte tak, že si stoupnete před něj o 1 čtverec dál a sešlete fireball, čímž ho rovnou zraníte (alternativně můžete použít prodloužený bod kopím nebo kuši). Pokud je ale obr zamrzlý v úzké chodbě, musíte si stoupnout těsně k němu a praštit ho zbraní. Tou ho sice hned nezraníte (v PC verzi), ale také zabráníte tomu, aby se fireball odrazil na vás. V mobilní verzi zbraně na zamrzlého obra účinkují, takže ho doporučuji probudit tím nejsilnějším útokem, co máte.

Problém nastane, pokud se obrovy podaří zaútočit, protože jeho útok má sílu 40 - 60 životů, což může slabé mágy bez brnění zabít jedním úderem. Nejlepší tedy je postavit jednoho nebo dva bojovníky se štíty a pancířem k obrovi, a další mágy pak po stranách o jedno pole dál od něj, nebo jedno pole za bojovníky. Když pak bojovník do obra praští zbraní, ten se probere a odhodí je o 1 pole zpět nebo do strany (pokud stojí těsně u něj, tak nemá kam vylézt). Následně mohou bojovníci mlátit do obra ohnivými zbraněmi s použitím manévrů a mágové ho mohou ze stran nebo zezadu ostřelovat firebally. Mágové hrající písně mohou stát opodál a nemusí se boje přímo účastnit.

Když zabijete ledového obra, zbude po něm tělo, které seberte. Až jich budete mít alespoň o 1 více, než máte mágů (čekáte, že v drakovi získáte dalšího mága, který ho může potřebovat), jděte do města a nechcete si z nich vyrobit brnění. Celkem je v mapě 12 obrů a pokud je nemůžete najít, sešlete kouzlo Stav nepřítele a nad každým obrem se objeví tabulka s informacemi.


Hlavní menu

3. Ledové brnění

Jděte do města za Sochařem, který bydlí kousek od jihovýchodního rohu města (na štítu má dláto, kladivo a hlavu). Promluvte s ním a zeptejte se, zda umí pracovat i s ledem.

Pokud tuto možnost nemáte, jednoduše to zkuste znovu a nebo s jinou postavou.

Tím získáte v dialogu možnost ho požádat, aby z těla ledového obra vyrobil ledové brnění. Žádost opakujte pro každé tělo, které máte. Až přeměníte všechna těla na brnění, mistr se opět ponoří do své práce a již ho nebudete moci rušit.

Hlavní menu

7. Dračí útroby


Hlavní menu

1. Horko


Hlavní menu

1. Příprava

Až budete mít dostatek ledových brnění pro každého mága, navlečte do nich všechny. Brnění zakrývá celé tělo, takže současně nemůžete nosit helmu, rukavice ani boty. A ani samo brnění nepřidává žádnou obranu. Jediná obrana je z rychlosti a ze štítu, takže doporučuji dva (až tři) bojovníky (ti, co mají nejvíc životů) vybavit štíty. Další obranu můžete získat z některých hudebních nástrojů (konkrétně z bodhránu a vojenského bubnu). To je ale celkem jedno, protože nepřátelé v dračích útrobách útočí ohněm, což se počítá jako magický útok a fyzická obrana proti nim nefunguje.

Z příšer v drakovy padají jen zlaťáky, takže nepotřebujete místo v inventáři. Můžete tedy vzít všechna ledová brnění, co máte a dostatečnou zásobu lektvarů a hudebních nástrojů.


Hlavní menu

2. Dračí hlava

Město opusťte východní branou a teleportujte se k pobřeží, kde je vstup do moře. Jděte na západ cestou mezi vodními branami a dojdete k dračí hlavě. Vstupte do ní a pokračujte dál.

Draří břichDraří břich
Mapa celé oblasti s popisky

Jděte rovně a seberte elektrický trojzubec (což není zbraň, jak by se mohlo zdát). Kousek se vraťte, jděte na sever a dál na západ. Doporučuji seslat kouzlo Stav nepřítele, protože před vámi v zemi leze ohnivý červ a tímto kouzlem ho odhalíte. I když červ spustí boj, nebudete na něj moci útočit, dokud je v zemi. Ze země vyleze teprve až v průběhu prvního nebo druhého kola (od doby, kdy stojí před vašim mágem). To vám ale naštěstí dává trochu času na rozmístění mágů a přípravu obranných kouzel a písní, protože červ může útočit na všechny mágy najednou, pokud stojí na poli před ním.

Couvněte tedy se všemi mágy kromě jednoho, který je schopen jeho útokům odolat (tzn. má nejvíc životů), aby červ mohl útočit jen na něj a nedostal se k ostatním. Nebo, pokud je na to místo, naopak s jedním mágem udělejte krok vpřed. Až budete připraveni, používejte akci Obrana (poslední ikona vpravo dole) nebo přeskočení kola (poslední ikona vpravo nahoře), dokud červ nevyleze. Až tak totiž učiní, rovnou zaútočí dost devastujícím útokem (asi za 30 životů). Po jeho úvodním útoku můžete udělat se zraněným mágem krok zpět a místo něj vysunout dopředu jiného mága, který má všechny životy, aby lépe odolal případným dalším útokům červa.

Na červa neplatí ohnivá kouzla a ani obyčejné zbraně (v mobilní verzi zbraně fungují, ale mají velkou šanci minout a způsobit malé nebo žádné zranění). Dobře na něj účinkuje ledový útok, který ale vždy útočí na pole před mágem, takže ho nemůžete střílet ze zadní řady - sesílat by ho měl tedy jen ten jeden mág (nebo dva), který brání ostatní před útoky svým tělem. Jediná další možnost by byla červa vylákat tam, kde na něj můžete útočit z více stran (párkrát k tomu bude příležitost). Účinná jsou ale další kouzla jako magická nemoc (zraňuje ho průběžně, takže stačí seslat jednou; na druhou stranu zraňuje na začátku kola, takže pokud červa vyřídíte rychle s použitím rychlosti, ztrácí smysl), ledová krev (sníží mu odolnost a trvá několik kol - sešlete ho hned, jak vyleze) a také magická střela (kterou je možno střílet z dálky). Také ho můžete znehybnět pavučinou nebo tupým útokem kladivem (ale až po té, co vyleze a provede první útok). Pokud máte hodně peněz, můžete koupit magické zbraně, které na červa také dobře fungují, ale pokud jdete do draka mezi prvními misemi, nebudete na ně mít peníze.

Na začátku boje by určitě dva mágové měli začít hrát odolnost proti magii (červ zraňuje ohněm - tedy magií - za 30 životů) s možností přepnutí na skladby jako léčení, regenerace, aby ostatní mohli sesílat kouzla bez pití lektvarů, rychlost, kterou mohou hrát až 3 mágové a dát ostatním mnohem více útoků (až 5 za kolo) oproti červovi a tak ho rychleji zabijí bez nutnosti se mu dlouho bránit, a ke konci boje (pokud máte seslané Stav nepřítele) píseň Génius, která zvýší zkušenost za zabití.

Změnu písně provedete tak, že nejprve kliknete na ikonu hudby nalevo u portrétu aktivní postavy a následně vyberete jinou píseň z bojové nabídky. Mezitím příp. můžete otevřít inventář a přehodit nástroje.

S rychlostí ale případně začněte až po té, co červ vyleze, protože jinak by vylezl až na konci druhého kola a vy byste jen zbytečně čekali. Červ má jen relativně málo životů (130), takže ho během pár kol snadno zabijete (zvláště po použití ledové krve). Pak nezapomeňte sebrat zlaťáky, které z něj vypadnou. I když je v drakovi ohnivo a horko, můžete zde normálně spát, což také doporučuji udělat po každém boji.


Hlavní menu

3. Břicho draka

Dveře před vámi jsou zavřené a tak jděte na jih a východ, kde použijte elektrický trojzubec na modrou čáru ve zdi. Tím dveře otevřete a můžete pokračovat na západ. Zabijte dalšího červa, jděte na jih a zabijte třetího červa v místnosti na západě. Tady je šikovné seslat kouzlo automatické mapování, abyste získali přehled o tom, jak jsou cesty uvnitř draka organizované. Pak jděte do jižní chodby vedoucí na východ a zabijte čtvrtého červa. Na konci je ohnivé zřídlo, na které když stoupnete, dostane vás na dračí hřbet (což je jako 2. patro).

Draří hřbetDraří hřbet
Mapa celé oblasti s popisky

V horním patře jděte na západ a narazíte na dalšího nepřítele - ohnivého elementála. Ve skutečnosti vypadá jako hejno hořících vlaštovek a není moc velký problém ho zabít z dálky pomocí magických střel (zvlášť, pokud začnete hrát rychlost). A ani zblízka není tak nebezpečný, pokud se na něj připravíte se štítem a pancířem. Základní útok má 6 - 12 fyzicky a 10 magicky, takže to není příliš nebezpečné. Jediný problém je, že stejně jako červ, útočí na všechny mágy najednou, takže je nejlepší opět vystrčit jednoho mága dopředu. Zabít ho zblízka ledovou krví a ledovým útokem je ale hračka, protože má jen 50 životů, a jeden mág na to stačí, podpořený ostatními stojícími za ním. Jelikož je tak snadné ho zabít, tak z elementála nepadá žádný předmět ani peníze. Jediná další věc, kterou zde můžete udělat, je seslat mapování a odhalit tak východní část druhého patra (což je konec této mise). Následně, na konci krátké chodby, skočte do jámy a spadnete zase zpět do břicha, nedaleko od zřídla.

Nyní je potřeba si vysvětlit, jak vlastně fungují ty modré žíly na zdech, které otevírají dveře. To, čím právě procházíte je dračí jícen a blížíte se k jeho žaludku. To, co vypadá jako dveře, jsou tedy jeho jícnové svěrače (jejichž nechtěné otevření může u člověka způsobovat tzv. pálení žáhy) a ty modré čáry na zdech (ta neohnivá část je páteř) jsou tedy nervy propojené se svěrači. Před chvílí nalezené zřídlo by tedy mohla být obdoba prasklého vředu a ohniví červy jsou paraziti, co v drakovy žily.

Když se nervu dotknete elektrickým trojzubcem, nabije se a otevře připojený svěrač. Nabití trvá ale jen chvíli a pak se zase svěrače zavřou. Pokud se tedy chcete nyní vrátit do města, musíte jít do chodby uprostřed vedoucí na východ a nabít modrý nerv trojzubcem. Pro pokračování dál musíte jít do protilehlé chobdy na západ a nabít jeden z nervů (oba plní stejnou funkci). Tím otevřete svěrač na severozápadě, ale ne na dostatečně dlouho na to, abyste ho stihly projít (hra dočasně vypne teleportaci, takže tou to také nejde). Udělejte to tedy tak, že se všemy mágy zůstanete stát u chlopně a jednomu dáte trojzubec, oddělíte ho a půjdete s ním k nervům. Vybrat můžete toho mága, který plní funkci hudebníka, protože je jedno, odkud hraje a nerv není tak daleko, aby to vadilo. Podle popisu je asi jasné, že za chlopní čekají dva červy, které budete muset zabít, abyste mohli projít. Jakmile se chlopeň otevře, projděte ji s jedním mágem a připravte se na boj. Nechoďte dál a zůstaňte u chlopně. Tím donutíte červy přijít k vám a v ideálním případě se postavit za sebe, aby na ně fungovala magická střela. Ostatní mágové, kteří zůstali před chlopní (a ten u nervu), mohou začít hrát a připravit se na boj. Pokud to uděláte dobře, nemělo by být problém zabít oba červy.

Po boji projděte chlopní i s ostatními mágy čekajícími před ní a abyste k sobě dostali posledního mága, sešlete kouzlo Připojení (stačí první úroveň).


Hlavní menu

4. Dračí žaludek

Nyní jste v žaludku, kde jsou na zemi ohnivé kaluže (obdoba žaludečních šťáv) - asi správně tušíte, že stoupnout na ně by znamenalo jistou smrt (i když ne tak úplně, ale to se dozvíte později - zatím se jim vyhýbejte).

Podle deníku to jsou kaluže roztaveného zlata, ale podle mě to nemá význam a podstatné je že, že stoupnout do ní je špatný nápad.

Jděte dál na západ až uvidíte elementála a tak se ho z dály zbavte. Dál na západě je zavřená chlopeň a tak jděte na jih a zabijte dva červy (mohou se skrývat v místnosti na východě). Jděte na jihozápad, kolem dalšího zřídla (cesta nahoru - zatím ignorujte) až do místnosti (to by mohla být slinivka), kde je červ a elementál. Zbavte se jich a vraťte se ke zřídlu. Vstupte do něj, jděte na sever a pak na východ, kde v místnosti zabijte dva elementály. Vraťte se na křižovatku, jděte chodbou na západ. Skočte do jámy, která vás dostane za zavřenou chlopeň.


Hlavní menu

5. Alternativní průchod chlopní

Od zřídla se vraťte se do chodby směřující na sever. Nalevo (na západě) je chodba, ve které jsou 3 nervy. S jedním mágem, který má trojzubec, zůstaňte u toho nejzápadnějšího nervu a s ostatními jděte k chlopni na severozápadě. Před ní je ale ohnivá louže (pravděpodobně je to dračí obdoba dvanáctníku, lidově zvaného dvanácterník, kde ústí vývod ze slinivky a žlučovodu), takže na ní (zatím) nestoupejte. Vezměte jednoho mága (nejlépe s vysokou magií) a dejte mu do inventáře jedno náhradní ledové brnění. Pak ho oddělte od ostatních a stoupněte si na ohnivou louži. Tím se mu rozpustí brnění, ale zatím ho louže nezraní. Rychle tedy otevřete jeho inventář a oblečte mu náhradní brnění. Pak teprve udělejte další krok pryč z louže, aby se nerozpustilo i druhé brnění, které ho chrání před horkem. Teď jste s jedním mágem za chlopní a tak můžete rychle seslat kouzlo Připojení.

Ještě jiný postup, který můžete použít, pokud nemáte náhradní brnění, je ten, že naopak před louží mágovi brnění sundáte a pak teprve na ni stoupnete. Louže zraní mága za přibližně 35 životů, takže to musíte udělat s mágem, který to přežije. Jakmile bude stát mág na louži, otevřete inventář, nasaďte mu ledové brnění a udělejte krok pryč z louže. Tím zabráníte dalšímu zranění. Teď můžete seslat kouzlo připojení a mága vyléčit (spánkem, lektvary nebo písní).


Hlavní menu

6. Dračí střeva

Odpojte jednoho bojovníka a udělejte s ním krok dopředu. Z dračích střev se k vám totiž rychle blíží další červy a vy se na ně musíte připravit. Až se jich zbavíte (pozor na to, že nalevo jsou louže, což ale červům nevadí a mohou z nich zaútočit), jděte na západ a pak na jih, kde zabijte elementála. Dál na jih jsou další dva červy (takže pozor, kdyby přišly blíž) a také je tam zřídlo, přes které se můžete vrátit zpět do žaludk., Vy ale zahněte do chodby napravo (na západ), kde najdete píseň Rauš, která zvyšuje magii všech v doslechu. Podle popisu to sice vypadá, že moc nepřidává, ale když ho začnou hrát 3 mágové najednou, zvedne se magie o 18 až 27 bodů (podle výše charisma těch, co hrají).

Jděte dál na západ (na severu si všimněte zaníceného slepého střeva s ohnivými loužemi) a zbavte se všech zbývajících červů (dva až tři). Až projdete nehořící páteří, dostanete se k místu, kde budete muset opět překročit ohnivou louži (nevím, že by dračí konečník?). Použijte tedy jeden z výše popsaných postupů. Tedy buď dejte náhradní ledové brnění jednomu mágovy nebo mu naopak brnění sundejte, oddělte ho a udělejte krok na louži. Hned mu znovu oblečte brnění, udělejte krok doprava a zakouzlete připojení. Jděte do místnosti na severovýchodě, kde seberte manévr nezastavitelná střela, který funguje stejně jako kouzlo magická střela, ale s kuší nebo lukem.


Hlavní menu

7. Dračí ocas

Jděte dál na západ a u kořene ocasu zabijte dva červy - dejte pozor, aby vás neobklíčili ze dvou stran. Pokud se správně rozestavíte, můžete naopak obklíčit vy je. Jděte pořád na západ až na konec ocasu, kde seberte beholderovy rukavice (celkově obrana nic moc, ale na rukavice dobré). Vraťte se na rozcestí a levou (severní) cestou dojděte ke zřídlu, kterým se nyní dopravte do horního patra. Před tím ale nechte jednoho mága s trojzubcem dole - za chvíli se dozvíte proč. (Pokud jste to neudělali, můžete se vždy brátit dolu skrz díru v zemi.)


Hlavní menu

2. Dračí hřbet


Hlavní menu

1. Zpátky nahoru

Jděte na východ a zabijte dva elementály. Jděte pořád dál na východ až k zavřené chlopni. S mágem, který má trojzubec (pokud jste ho nenechali dole), se kousek vraťte a skočte do jámy v jižním výklenku. Projděte přes ohnivou louži na západ (viz popis výše) a dojděte ke dvěma nervům. Oba je nabijte, přepněte se na ostatní a projděte chlopní. Jděte dál na východ a projděte druhou chlopní. Pak teprve sešlete připojení. (Pokud jste nestihli projít, znovu nabijte nervy).

Draří hřbet 2Draří hřbet 2
Mapa celé oblasti s popisky

Projděte kolem zřídla a v chodbě vedoucí na sever seberte skladbu Berserk, která zvyšuje útok a mohou ji hrát až 3 mágové. Chodba za jámou je ta, kterou jste se dostali přes první ohnivou louži, takže tam již nemusíte. Vraťte se tedy ke zřídlu v předchozí místnosti, nechte se vynést do vyššího patra hřbetu a jděte na východ, kde promluvte s Hoytem.


Hlavní menu

2. Bojovný Hoyt

Hoyt s vámi (ne)chce bojovat, ale naštěstí ho Pes a Styn znají (alespoň z doslechu) a přesvědčí ho, aby se přidal. Tím vás naučí manévry nezastavitelný útok (rozběhne se s kladivem a zraní každého, kdo mu stojí v cestě) a uragán (útok do více stran s kladivem) a kouzla vzplanutí (zraní ohněm všechny okolo stojící nepřátele) a ohnivý červ (hodí po nepřítely červa, při třetím hodu vybuchnou). Na sobě má ledové brnění (takže pro něj ho nepotřebujete) a na později má železnou zbroj a železné kalhoty. V ruce má obouruční kladivo a také má slušnou sílu a ucházející magii, jen bude potřeba mu přidat rychlost, aby měl dva útoky za kolo.

Jděte pořád na východ, skočte dolu jámou a zabijte 3 elementály. Pak už jen jděte pořád na východ, skočte dolu a teleportujte se k východu. Před opuštěním draka vyházejte všechna ledová brnění a znovu oblečte všechny mágy. Také zahoďte elektrický trojzubec.

Z červů jste měli získat něco přes 2000 zlatých, takže můžete dokoupit vybavení pro Hoyta (doporučuji železné rukavice a železnou helmu). Případně mu můžete dát jednoruční kladivo a štít, aby měl lepší obranu (i když plné železné brnění je dostatečně silné).

Hlavní menu

8. Labyrint šeptajících ryb


Hlavní menu

1. Konec hry


Hlavní menu

1. Příprava

Jděte k jižní bráně města a dejte své hlavní postavě truhlu (maximální inventář) a vezměte si od ostatních vybavení, které by se vám mohlo hodit - zbylé lektvary, jídlo a hudební nástroje, které může hlavní postava používat.


Hlavní menu

2. Opět sám

Řekněte 3 vesničanům, že jste připraveni vyrazit. Ostatní mágové se ale dohodnou, že půjdou bez vás, protože nejste mág, ale podvodník. Takže vaše postava zůstala sama a má jen to vybavení, které sama unese.

Vesničané vám ale nechali ukazatel a tak vyjděte z města jižní branou a jděte na jih k rozcestníku. Umístěte na něj ukazatel a odkryje se vám nová cesta na jih. Vydejte se po ní a projděte hradbami.


Hlavní menu

2. Labyrint


Hlavní menu

1. Ryby a prameny

Labyrint šeptajících rybLabyrint šeptajících ryb
Mapa potoků v labyrintu

Ocitnete se v labyrintu vyplněném potůčky. Procházet labyrintem může být problém, ale vy máte kouzlo automatické mapování, která vám odhalí široké okolí - pokud máte magii alespoň 28 a level 9 (což byste již měli mít), můžete seslat druhou úroveň, což odhalí oblast 16x16 čtverců. Pak se orientace podle mapy stane hračkou. Následně doporučuji projít všechny uličky - i ty slepé - abyste měli přehled, kde jste už byli (a případně se tam mohli teleportovat). Při teleportaci pamatujte, že přes vodopády to nejde.

Jděte doleva a východ až k prameni (i když vlastně teče voda k němu). Pokud u něj sešlete pravdivé vidění, uslyšíte rybu, jak šeptá "ryba otočí tok". Pokračujte na jih až ke studánce, kde skáčou ryby. Klikejte na ně, čímž je začnete vyhazovat ze studánky. Pár jich posbírejte (můžete s nimi vyplnit zbývající místa v inventáři) a vraťte se k prameni. Hoďte do něj jednu rybu a potok začne téct opačně.

Poznámka: ryby můžete jíst, takže se nemusíte bát uvnitř bludiště spát a trávit zde spoustu času, protože vždy se můžete vrátit k nějaké studánce, nachytat ryby a sníst je.


Hlavní menu

2. Severní část

Jděte na západ k vodopádu a díky otočenému směru vody se dostanete nahoru. Jděte dál na západ a zabijte drakodava (velký obrněný pes). Pomoci si můžete kouzly stav nepřítele, pančíř a pavučina. Zranění mu způsobíte kouzly ledová krev, magická nemoc a následně jakékoliv útočné (fireball, ledový útok, apod.). Pokud máte raději zbraně, používejte na něj manévry dle použité zbraně. Účinné je např. Sek s odkrytím a následně Vícenásobný sek. Dejte si pozor na jeho útoky, které působí zranění 24- 34 životů, takže budete potřebovat dobré brnění. Má ale jen 120 životů, takže by to nemělo trvat tak dlouho ho zabít, načež po sobě zanechá pár zlaťáků. Neváhejte se po boji vyspat (jíst můžete ryby).

Dál po proudu je další pramen, u kterého můžete pomocí ryby opět otočit tok proudu. Vy ale jděte kolem sloupu na jih až k dalšímu potoku. Na východ je další studánka s rybami a pramen. Vy jděte na západ, skočte z vodopádu a vejděte do portálu. Zbavte se drakodava a ustupte stranou. Na zemi uprostřed místnosti seberte kouzlo neviditelnost (které dělá přesně to, co čekáte - v boji zůstanete neviditelní a nepřátelé nebudou útočit). Místnost opusťte na jih a projděte portálem.

Jděte znovu na jih a východ k portálu, ale tentokrát ho obejděte a jděte k prameni. Hoďte do něj rybu a pak projděte znovu portálem. Ten vás nyní odnese jinam.

Za vámi je další pramen, vy ale jděte po proudu k portálu, kterým projděte a zbavte se drakodava. Vstupem do portálu byste se vrátili zpátky a tak jděte nejprve k prameni a hoďte do něj rybu. Tím se vrátíte zpět ke sloupu. Jděte tedy na jih, na východ, projděte portálem, pak znovu na východ a znovu projděte portálem. Nyní se ocitnete ve východní části bludiště.


Hlavní menu

3. Východní část

Vždy, když se posunete do další oblasti, doporučuji uložit hru pro případ, že se v portálech zamotáte.

Před vámi je pramen a tak ho zatím ignorujte. Jděte proti proudu, obejděte portál a jděte do chodby napravo (na západ). Projděte portálem na jeho konci a jděte po proudu potoka - to nemá žádný smysl, jen si tím odhalíte cesty zpět (na křižovatkách můžete seskočit dolu) a možnost se rychle teleportovat po mapě. Vraťte se proti proudu, dokud nenarazíte na drakodava. Toho zabijte a dojděte k portálu v chodbě na západě - tím se dostanete na úplný začátek bludiště pro případ, že potřebujete dokoupit zásoby. Pokud ne, vraťte se nad portál, skočte dolu a projděte jím.


Hlavní menu

4. Západní část

Zabijte drakodava, jděte na východ a na jih. Pak jděte proti proudu potoka až na jeho začátek - čímž si opět jen zmapujete západní část bludiště. Teleportujte se zpátky na konec potoka a jděte na sever. Opět jděte proti proudu a seskočte z vodopádu.

Podívejte se do mapy, kde jste a zapamatujte si to. Projděte portálem a dostanete se na konec horního potoka. Teleportujte se nad portál, kterým jste právě prošli, seskočte směrem na východ a jděte do druhého portálu ve výklenku ve skále. Tím se ocitnete u velkého pramene, ze kterého vytékají 4 potoky. Cestou na západ se můžete vrátit zpátky.


Hlavní menu

5. Velký pramen

Cesty na jih a na východ vedou k zavřeným branám (můžete tam zajít a seslat automatické mapování; přes vodopád se dostanete portálem) a tak se vydejte na sever a na východ. Cestou na sever se můžete (proti proudu) vrátit ke sloupu na začátku bludiště a (po proudu) ke studánce s rybami (pokud zrovna žádné nemáte). Jděte do chodby na západě a do pramene hoďte rybu. Tím otočíte směr všech 4 potoků u velkého pramenu.

Vraťte se potokem k velkému prameni a jděte na západ. Seskočte z vodopádu a projděte portálem. Tím se dostanete do zcela nové části bludiště. Uložte si tedy hru a sešlete automatické mapování (kousek od vás je východ, ale nejde se k němu dostat). Projděte portálem na severu a vrátíte se do západní části labyrintu - sešlete zde automatické mapování a odhalíte jihozápadní části mapy.


Hlavní menu

6. Kudy do jižní části?

Jděte na východ, na sever a seskočte na východ a portálem ve výklenku se dostanete k velkému prameni. Jděte na sever k druhé řece a po ní po proudu až ke studánce. Doplňte si ryby a projděte portálem.

Do pramene před vámi hoďte rybu, jděte na jih, obejděte portál a jděte k vodopádu, který vás vynese nahoru. Jděte na východ a na jih a zabijte drakodava u pramene. Můžete si projít zbytek této části, ale kromě studánky s rybami tu již nic není. Seskočte tedy z vodopádu a projděte portálem na severu (v potoce). Tím se dostanete do jižní části labyrintu.


Hlavní menu

7. Jižní část

Udělejte krok vpřed, otočte se a seberte kouzlo vysátí energie, díky kterému si můžete doplňovat manu z nepřátel. Kouzlo vždy doplní dvakrát tolik, kolik spotřebovalo. Například pokud máte 50 energie a spotřebujete 20 na seslání 2. úrovně kouzla, budete mít 70 energie (50 - 20 + 40).

Jděte na východ a pak po potoce na sever až k mříži. Od ní jděte na jih k prameni dalšího potoka. Hoďte do pramene rybu a jděte po proudu, obejděte portál pod mostem a dojděte k vodopádu. Nechte se vynést nahoru a pokračujte dál. V chodbě na sever zabijte drakodava, dojděte na konec potoka a hoďte rybu do pramene. Vraťte pod vodopád a projděte skrz portál pod mostem.

Zabijte drakodava a jděte doleva k prameni. Všimněte si, že má v sobě lebky. Hra ho nazývá červený pramen. Pokud do něj hodíte rybu, proud se sice otočí, ale jen na chvíli, takže nestihnete dojít k portálu na západě. Tuto hádanku budete moci vyřešit teprve až tnovu získáte nas vou stranu ostatní mágy, takže se tím teď netrapte.


Hlavní menu

8. Do temného lesa

Jděte od červeného pramene na východ a na sever, kde seskočte z mostu. Jděte na západ a hoďte do pramene rybu. Jděte k portálu pod mostem a přes něj se dostanete zpět do západní části labyrintu. Jděte na jih, pak po proudu a nad portálem seskočte na východ. Přes portál ve skále se dostanete k velkému prameni. Hoďte do něj rybu (studánka je po cestě na sever) a jděte na sever. Po potoce dojděte k portálu na západě a projděte. Jděte na jih a projděte portálem pod mostem, čímž se dostanete zase do jižní části. Jděte na východ a na sever, seskočte z mostu a projděte portálem pod mostem.

Teď jste konečně u jižního východu z bludiště. Portálem na západě se dostanete zpět do jižní části (k mostu) a severním portálem se dostanete kousek k severnímu východu z bludiště (směrem k městu). Projděte černým portálem a dostanete se do Temného lesa a dohoníte ostatní mágy.


Hlavní menu

9. Cesta z města

Pokud se od nynějška budete potřebovat do města, stačí k tomu použít portál, který vás přenese do severní části bludiště. Zpátky se ale budete muset znovu vracet přes bludiště.

Samozřejmě že pokud jste si koupili mapu ostrova, můžete se mezi městem a vesnicí teleportovat pomocí mapy tak, že otevřete místní mapu, vlevo dole kliknete na mapu ostrova a přetáhnete ikonu mága na požadovanou oblast. Nebo můžete na oblast kliknout a následně se teleportovat do konkrétního místa v mapě (pokud to není za něčím neprůchodným).

Tady je návod, jak se rychle dostat z města zpět skrz labyrint, pokud to chcete udělat "postaru" (nebo jste ještě nebyly ve Městě z kostí a právě tam míříte): Od severního vchodu labyrintu jděte k vodopádu na západě, vyskočte nahoru a teleportujte se k vodopádu jižněji. Seskočte a projděte portálem. Dojděte k portálu na východě, projděte a jděte k portálu na jihu a projděte. Zde si můžete nasbírat ryby ve studánce napravo od vás. Pro cestu do Temného lesa dojděte na sever na most, seskočte, projděte portálem pod mostem a pak černým portálem. Pro cestu do Města z kostí jděte po proudu řeky a pak k červenému prameni (jak dál viz kapitola Temný les - Červený pramen).

Hlavní menu

9. Temný les


Hlavní menu

1. Zrádci


Hlavní menu

1. Setkání

Promluvte si s ostatními mágy a nabídněte jim rybu z labyrintu (i když ve skutečnosti žádnou mít nemusíte). Psovi sice moc vonět nebudou, ale Styn a ostatní přesvědčíte, takže se k vám zase přidají (resp. dovolá vám, abyste se přidali k nim).

Jděte na východ a skrz zeď se dostanete do vesnice. Vesnici si projděte a několikrát sešlete automatické mapování, abyste získali celou mapu. Na severu je jeden dům s otevřenými dveřmi (jeden z křížků v mapě). Vstupte a promluvte si se stařešinou. Tím se děj konečně zase posune do kolejí nastavených filmy Sedm samurajů a Sedm statečných. Nakonec se domluvíte, že vesničany vyzbrojíte magickými holemi, které dokáží bojovat sami. Problém je, že jsou ve Městě z kostí a jak název napovídá, bude plné nemrtvých.


Hlavní menu

2. Strážci

Nyní se můžete vrátit zpět na západ do temného lesa a vydat se na jih. Narazíte na strážce lesa, který vypadá jako strom a tak je logicky imunní proti kouzlům vody a země a nejde tedy oslabit ani znehybnit. Naopak je ale zranitelný ohněm, takže použijte stejnou strategii jako na krabí muže a sesílejte firebally a ohnivé zbraně. Nově také můžete použít ohnivé červy, které vás naučil Hoyt. Stačí seslat tři (s různými mágy) a výbuch je na světě.

Strážce lesa má hodně životů (250) a také silné útoky (40 - 60 životů plus 10 magicky), ale nesmíte zapomínat, že i když je strážce immuní vůči zemi, tak pančíř (z elementu země) sesíláte na sebe a tak proti němu bude účinný. Když přijde až k vám (tedy k předním dvě bojovníkům - z nichž jeden by měl být Hoyt), můžete použít manévr nezastavitelný útok, čímž ho donutíte, aby se otočil a útočil na Hoyta, zatímco druhý bojovník a mágové mu budou v klidu útočit do zad (a nebude jim tedy hrozit zranění). Případně, pokud máte třetího či čtvrtého bojovníka se zbraní na blízko, může přijít blíž ke strážci a útočit levnějšími manévry (v porovnání s metáním fireballů). Ze strážce lesa nepadají žádné předměty, takže je zabíjíte jen pro dobrý pocit (a zkušenosti z boje).

Jděte dál na jih a zbavte se dalšího strážce a dejte se na západ. Směrem na jih zabite dalšího strážce a na mýtince seberte manévr mela, což je poslední dovednost pro Hoyta (tedy pro kladiva) a dokáže výrazně usnadnit boj, protože donutí nepřátele útočit na sebe navzájem.

Jděte na východ, zabijte strážce a jděte pořád dál. Kolem jižního vstupu do vesnice pokračujte na východ, zabijte dva strážce a dostanete se k východnímu vstupu do vesnice. Odtud jděte na východ a pak na jih, přičemž po cestě zabijte strážce. Úplně na jihu je poslední strážce a směrem na východ je dračí brána - k té ale zatím nechoďte, protože by vás drak zabil.


Hlavní menu

2. Labyrint podruhé


Hlavní menu

1. Červený pramen

Teleportujte se tedy zpět k bráně do Labyrintu (severozápadní roh mapy), protože teď již můžete vyřešit problém s červeným pramenem (ten s lebkami).

Projděte portálem na západě a jděte na sever k vodopádu, vyskočte nahoru a jděte na jih a na západ k červenému prameni s lebkami (po cestě vezměte jednu rybu ze studánky). Nechte jednoho mága s rybou u pramene a s ostatními se teleportujte k vodopádu na severu a pak k portálu. S mágem u pramene do něj hoďte rybu, přepněte se na ostatní, sešlete sjednocení a projděte portálem.

Jděte na sever a zabijte dva drakodavy v chodbě na východě - teď už by to měla být hračka. Portálem na jihu se dostanete k východu do Temného lesa, portálem na severu pak nedaleko východu k městu.

Projděte černým portálem na západě a dostanete se do Města z kostí.

Hlavní menu

10. Město z kostí


Hlavní menu

1. Nepřátelé


Hlavní menu

1. Duchové

Pokud půjdete cestou doprava (na sever), narazíte na ducha. Abyste s ním mohli bojovat, musíte nejprve seslat kouzlo skutečné vidění. Dejte ale pozor, protože ho musíte seslat na všechny mágy, kteří s ním mají bojovat (zbraněmi či magií; u hudebníků to není potřeba). Skutečné vidění ale platí jen na mágy stojící na stejném čtverci jako ten, co ho seslal - musíte ho tedy seslat s jedním mágem z každé skupiny. Při skutečném vidění sice mágové ducha uvidí jako hmotného, to ale neznamená, že se hmotným stane. Stále na něj nebudou fungovat obyčejné zbraně, takže budete muset seslat kouzlo ohnivá zbraň na každého bojovníka, který útočí zbraněmi. Jelikož ale ohnivá zbraň nefunguje na štíty a zbraně v druhé ruce, ani se nesnažte s nimi provádět manévry a útok druhou rukou prostě stornujte (s výjimkou velkého štítu, který funguje). Jediná možnost pro druhou zbraň by byla nejprve seslat ohnivou zbraň, pak otevřít inventář a prohodit zbraně v rukách a následně znovu seslat ohnivou zbraň na tu druhou (která se teď stala první) - toto má ale smysl jen pokud hrajete rychlost, protože jinak kouzlo vyprchá dřív, než celý proces dokončíte.

Duch je také imunní na magii mysli, takže s magickou střelou nepochodíte. Ale ostatní kouzla, jako ledová krev, magická nemoc, ledový útok a fireball, na něj fungují výborně. Pomoci si můžete písní podemílání, která sníží jeho magickou odolnost (tu ale najdete až za chvíli). Se sedmi mágy byste neměli mít problém se ho zbavit. Pozor si dejte jen na to, že má dva útoky za kolo a se svým magickým řemdihem s útokem za 25 životů může útočit ob jeden čtverec a to dokonce i když před ním stojí bojovníci - slabí mágové by tedy měli stát až ve 3. řadě od něj. Naopak pokud nemůže útočit na slabé mágy v druhé řadě a pokud má prostor, rád vás obejde tak, aby útočil z dálky a vy jste museli buď udělat krok k němu nebo ho pomocí kopí přitáhnout. Je snad jasné, že použitím odražení štítem mu jen nahrajete do karet. Jelikož je to nehnotný duch, po jeho zabití z něj nic nezůstane.


Hlavní menu

2. Sochy

Když budete pokračovat dál, projdete velkou dračí lebkou, kterou drží otevřenou dva kostlivci. Jak vidno, moc jim to nejde, což také způsobí, že když projdete (a stoupnete na bodáky na zemi), lebku pustí a uvězní vás za ní (zavřou se všechny 3 lebky ve všech vstupních cestách najednou). Dejte si tedy pozor, abyste nějakého mága nezapoměli na druhé straně.

Za lebkami čekají dvě skupiny terakotových vojáků (na západě a na jihu od vás, pokud jdete severní cestou). V každé skupině jsou 4 vojáci, mají dohromady 800 životů a způsobují zranění, s jakým jste se ještě nesetkali (60 - 80 životů). Naštěstí 800 životů mají společně (stejně jako útok), což znamená, že na jednoho vojáka připadá 200 životů a tak, jak je budete postupně zraňovat, budou vojáci umírat a oslabí se tím i jejich útok (o 20 za každého zabitého vojáka).

Vojáci jsou imunní na element země (terakota je vytvrzená zem), a tedy i pavučinu (nevím, proč je to v popisu oddělené), a také píseň strachu (protože vojáci se nebojí), takže kontaktnímu boji se nevyhnete. Na druhou stranu, kvůli jejich slabé obraně za 10 - 20 životů, pokud je ještě oslabíte ledovou krví, magickou nemocí a sekem s odkrytím a na sebe sešlete pancíř a ohnivé zbraně, můžete jim způsobovat zranění za 50 až 100 bodů jedním zásahem (vícenásobný útok tak může způsobit přes 200 bodů zranění jedním manévrem). V kombinaci z písní rychlost je pak vyřídíte během dvou nebo tří kol, takže tolik útoků udělat nestihnou.

Nejlepší ale je, že po sobě zanechají kopí terakotového vojáka, což je magická jednoruční dřevcová zbraň s vysokým útokem, ideální pro podpůrné mágy stojící v druhé řadě za bojovníky, protože budou moci používat manévr prodloužený bod v kombinaci s ohnivými zbraněmi. Také mohou v případě potřeby udělat krok vpřed a velkým štítem (protože ten mohou držet v druhé ruce) ochránit oslabené bojovníky nebo prodlouženým bodem s přitažením dostat vzdáleného nepřítele přímo k bojovníků, kteří pak ušetří akci, kterou by jinak spotřebovali na přiblížení se k nepříteli.

Bojovníci v první řadě by měl být Hoyt s obouručním kladivem a buď Pes nebo vás hlavní hrdina se dvěma zbraněmi (nejlépe meči, aby mohl využívat různé manévry).

Až vymlátíte obě skupiny a získáte dvě kopí pro dva podpůrné mágy, jděte do severozápadního prostoru a pod velkou kostrou hrudníku seberte píseň podemílání, která oslabí nepřátele před vašimi magickými útoky a je tedy dobrou volbou jako doprovod při útoku na duchy. Severní cesta je dále zatarasená a tak se vraťte a jděte na jih. Tady zabijte druhého ducha a jděte dál na jihu ke kostře draka (nebo co to bylo za obří zvíře či příšeru).

Jděte na západ, zbavte se skupiny vojáků a seberte červenou zástavu. Vraťte se, jděte dál na východ a zabijte ducha. Nyní můžete do kostěného stojanu zasadit zástavu, čímž oživíte padlé kostlivce a otevřete všechny dračí lebky. Než to ale uděláte, postavte své bojovníjy k lebce na jihu, protože jakmile se otevře, začnou skrz ní procházet terakotoví vojáci. Až se jich zbavíte, seberte jejich kopí a také červenou zástavu ze stojanu, protože ji můžete používat opakovaně a na různých místech.

Pokud byste se nyní potřebovali dostat do města, použijte stejný trik jako na otevírání chlopní v drakovi. S jedním mágem s vlajkou si stoupněte ke stojanu a s ostatními jděte k zavřené dračí lebce (směrem k městu). Vložte zástavu do stojany, po chvilce ji zase vyndejte a s mágy u lebky sešlete připojení.

Projděte lebkou a pokračujte na jih, okolo dalšího stojanu na vlajku a u tlačítka zavírajícího lebky pak na západ. Zbavte se hlídkujících vojáků a na konci cesty postávajících dvou duchů. Seberte modrou zástavu, teleportujte se zpět k tlačítku na východě a dojděte ke stojanu na vlajku. Vložte do ní modrou zástavu, opět ji vyndejte a jděte opět na jih (tentokrát již tlačítko lebky nezavře). Projděte lebkou dál na jih až k místu, kde čeká duch a skupinka vojáků. Až je zabijete a zjistíte, že zde již nic jiného není, vraťte se na sever k jižnějšímu stojanu, vložte do něj červenou vlajku, zase ji seberte a projděte lebkou ke stojanu na severu.

Nechte u stojanu mága s oběma vlajkami a s ostatními jděte na sever a pak na západě (tam, kde jste našli skladbu) a počkejte u zavřené lebky na západě. S odděleným mágem vložte nejprve červenou vlajku do stojanu (tím otevřete lebky pro cestu do města), seberte ji a pak vložte modrou (čímž otevřete cestu na západ). Seberte i druhou vlajku, přepněte se na mágy u lebky a sešlete připojení.

Projděte lebkou, jděte na jih a zabijte ducha. Pak jděte dál na jih nebo na jihovýchod, kde chodí dva duchové. Dejte si pozor, protože rádi dělají to, že jeden na vás zaútočí z jedné cesty a druhý to mezitím obejde kolem a zaútočí zezadu na hudebníky nebo mágy stojící za bojovníky. Až se obou zbavíte, v místnosti na jihovýchodě seberte kouzlo ovládnutí, což je poslední z elemetu mysly a umožní vám v případě útoku více nepřátel jednoho z nich naklonit (alespoň dočasně) na svoji stranu.

Vraťte se do místnosti s velkým hrudním košem a jděte na západ skrz lebku. Na křižovatce rozdělte mágy tak, aby dva stáli v chodbě na jih a další dva v chodbě na západ. Z obou směrů totiž přijdou duchové a bude potřeba před nimi ochránit slabé členy družiny, kteří mohou zůstat v bezpečí východní chodby a jen hrát hudbu a sesílat podpůrná kouzla (ledová krev, ohnivé zbraně, atd.). Alternativně se je můžete pokusit nalákat do východní uličky, aby nemohli útočit oba naráz a případně jste mohli použít manévr mela nebo kouzlo ovládnutí a poslat je na sebe navzájem.

Po jejich likvidaci jděte na západ nebo na jih a dostaňte se do místnosti se stojanem na vlajku - a také dvěma duchy a skupinou vojáků. Pokuste se je nalákat zpět do chodby, aby na vás nemohli útočit zároveň a dejte si pozor, zda se vás nesnaží obejít. Dál jděte na jih, kde se zbavte další skupinky vojáků a kousek na západě ještě ducha. Jděte dál na východ do velké místnosti s hrudním košem, zbavte se skupiny vojáků a v jihozápadním rohu seberte zelenou zástavu. Vraťte se na severovýchod do místnosti s podstavcem a vlajku do něj umístěte. Nechte u ní jednoho mága s ostatními zástavami a s ostatními jděte na východ a projděte lebkou.

Až půjdete dál, sklapne další lebka. Přepněte se tedy na mága u vlajky a vyměňte ji za modrou. Pak ji seberte a s ostatními mágy zakouzlete připojení. V místnosti na jihu hlídají vojáci a na východě jsou 3 duchové. Pokuste se tedy proplížit (prostě až duchové odejdou kousek dál) od křižovatky na západ a zbavit se vojáků. Pak se zbavte duchů tak, že je budete lákat k sobě do chodby a postupně likvidovat.

V místnosti s 5 sloupy seberte 4 saritary (hole opřené o sloupy - jedna je za pátým sloupem) a na zemi beholderovu zbroj (magická verze železné zbroje s polovičními nároky na sílu). Zbrojí vybavte svého druhého bojovníka, aby se lépe bránil společně s Hoytem.

Projděte lebkami zpět ke stojanu na vlajku, od ní se dejte pořád na jih a projděte nově otevřenou lebkou. Jděte na jih a na východ a zbavte se dvou skupin vojáků a jednoho ducha. Na konci seberte skladbu reinkarnace, pomocí které můžete oživit padlé mágy. Přečtěte si popis, protože oživení trvá nějakou dobu. Navíc byste ji měli hrát jen s mágy, kteří mají charisma 45 a více, abyste neztratili zkušenost.

Nyní se již můžete teleportovat k východu (možná budete muset postupně procházet přes tlačítka a lebky), projít černým portálem do labyrintu a přes portál na severovýchodě se dostanete ke vstupu do Temného lesa.

Hlavní menu

11. Obrana vesnice


Hlavní menu

1. Přepadění


Hlavní menu

1. Příprava

Zajděte do města a nakupte toho co nejvíce. Prodejte kopí terakotových vojáků z Města z kostí (je magické, takže ho kupuje kouzelník) a také starší vybavení, které již nepotřebujete, abyste měli více peněz.

Zkuste nakoupit lepší hudební nístroje, které přidají energii (mimo jiného) a umožní vám tak hrát déle bez potřeby pít lektvary. Dále se podívejte, jak jsou na tom mágové s oblečením a případně jim nakopte magické pláště, které zvyšují obranu proti magii (čekáte souboj s divokými mágy). Případně kupte pláště i bojovníkům, protože magická obrana se jim bude hodit víc než ta fyzická. Také se podívejte, zda nemohou svoji magickou hůl vyměnit za lepší (aby měli více many). Zase to ale nepřehánějte a nekupujte zbytečnosti, protože potřebujete lektvary.

Za zbytek peněz nakupte lektvary, hlavně manové, protože boj bude dlouhý a nebudete moci spát. Lektvarů na životy by měli stačit každému mágovi dva nebo 3. Manových tolik, na kolik budete mít peníze.


Hlavní menu

2. Obrana

Jděte do vesnice a připravte vše potřebné na obranu vesnice; tzn. vezměte si potřebné zbraně nebo nástroje a rozmyslete, jaké písně budete hrát. Já doporučuji rychlost, abyste se mohli rychle přesouvat z místa na místo. Alternativně můžete pro přesunun použít připojení, ale nepoužívejte 3. stupeň, protože by přenesl i hudebníky. Lepší je použít 2. stupeň (tím, že ikonu kouzla podržíte a kliknete na II) a vybrat jen ty mágy, které potřebujete pro boj.

Také můžete před bojem rozmístit bojovníky a mágy po vesnici, aby již byli připraveni, až boj začne (to ale bude mít spíš smysl, pokud se vám nepovede vesnici ubránit, budete hrát podruhé a budete vědět, odkud budou prospektoři útočit).

Samozřejmě si nezapomeňte uložit na pevnou pozici, protože automatické ukládání se vám může přepsat do nevhodného okamžiku (např. až boj skončí a většina mágů bude mrtvá).

Stařešinovi v chatrči předejte saritary a ihned se spustí boj s mágy. V boji máte kromě svých 7 mágů k ruce také 4 vesničany, z nichž minimálně dva musí přežít. Vesničané jsou ale spíše na přítěž, protože celý boj jen stojí na místě, blokují průchod (kupodivu přes ně nemůžete procházet ani střílet) a jen čekají (bojovat jsem je neviděl) na to, až je divocí mágové povraždí (no, prostě vesničani). Tím, jak jsou rozestavěni, ale vesničané brání náměstíčko mezi chalupami. Pokud sem umístíte své hudebníky, budou mít v doslechu všechny ostatní spolubojovníky, kteří budou pobíhat po vesnici, a zároveň budou chráněni před útoky prospektorů.

Boj je rozdělen do vln a po každé vlně boj skončí. Mezi vlnami pak máte 2 až 4 tahy na to, abyste znovu seslali všechna potřebná kouzla, vypili lektvary (vždy se snažte doplnit manu na maximum) a případně vyměnili věci mezi mágy (např. když někomu dojdou lektvary). Jako tahy se zde počítají jen kroky, které uděláte. Pokud potřebujete, snažte se mágy přesouvat hromadně (nejprve je tedy spojte připojením a pak teprve udělejte potřebné kroky). Mezi vlnami sice můžete spát, ale máte na to jen pár tahů, takže to moc účinné nebude. Navíc se mágové automaticky neprobudí a probudí je až útok nepřítele - což ale může znamenat, že mezitím vyvraždil vesničany a pak teprve jde na vás. Takže spánek nedoporučuji. Lepší je tahy využít na přesun (pokud vlnu opakujete a již víte kam).

V každé vlně jsou prospektoři odolní na jiný element, takže udržujte seslaný stav nepřítele, abyste věděli, čím na ně neútočit. První dvě vlny jsou snadné a tak se snažte příliš neplýtvat manu a zabijte mágy obyčejnými zbraněmi (jejich brnění sníží 4 - 8 životů) - jsou odolní na oheň, takže ohnivé zbraně nemají smysl a ostatní kouzla budou oslabení díky jejich 50% magické obraně. Mágové útočí kouzly, což znamená, že pancíř také není účinný. Ve třetí vlně přijdou vodní mágové, takže je nebudete moci oslabit ledovou krví a magickou nemocí. A co hlavně, spustí vodní mlýn (na západě vesnice), takže v jeho hluku nebudete moci hrát písně. Jejich ledový útok je za 50 životů, takže se je snažte zabít z dálky (protože stejně jako vy ho mohou sesílat jen na pole před sebou).

Ve čtvrté vlně již budete moci hrát, ale přijdou mágové s kouzlem bouřka, (kterou vy ještě nemáte a) která zraňuje všechny postavy na daném čtverci. Snažte se tedy mágy rozdělit, aby případné zranění (za 35 životů) schytal vždy jen jeden z nich. V této vlně také budete nejvíc potřebovat léčivé lektvary. V páté vlně přijde jeden mág odolný na zem, ale oživí všechny mrtvoly na hřbitově (jižně od vesnice), takže nepřátel bude spousta (a je proti nim účinný pancíř). Naštěstí jsou oživlí vesničané stejně boje neschopní jako ti živí, takže to bude celkem snadné.

V další vlně přijdou prospektoři, kteří rozmístí po vesnici krystaly, které na konci každého kola vysají trochu many z vašich mágů. Snažte se je tedy co nejrychleji dorazit zbraněmi, abyste neplýtvali manu, a teprve po skončení boje osvěžte vyčerpané mágy energetickými lektvary.

V poslední vlně přijde hlavní mág, který sešle jedovatou mlhu. Ta se postupně šíří po vesnici a na začátku každého kola zraní všechny, kdo v ní stojí, za 5 životů. Snažte se tedy pokud možno zůstat s většinou mágů co nejdále a jen s jedním mágem se vypravit směrem k prospektorovi (severovýchod). Mimo boj totiž zraňuje každý krok, zatímco v boji můžete při hraní rychlosti udělat 4 až 5 kroků za kolo a zraní vás to jen jednou. Pokud byste tedy šli se všemy mágy najdou, může se vám stát, že pomřou dřív, než se k nepříteli dostanou. S ostatními se tedy pohybujte až po začátku boje.

Až se dostanete k hlavnímu mágovi, snažte se ho zlikvidovat všemi dostupnými prostředky (vyjma magické střely, na kterou ji imunní) a příliš netaktizujte (upřednostňujte fyzický útok, proto kterému má mizernou obranu). Pouze pokud vás zraní, vypijte jeden či dva lektvary životů. Po boji projděte celou vesnici a posbítejte všechny hole (4×), jídlo a zlaťáky. V inventáři máte od hlavního prospektora kouzlo vyvolávání, kterým si můžete na pomoc vyvolat gnoma, který bude bojovat na vaší straně. Také jste získali glejt, který můžete použít k průchodu skrz bránu Skeldalu (brána s drakem na jihovýchodě Temného lesa).

Hlavní menu

12. Skeldal


Hlavní menu

1. Temný les


Hlavní menu

1. Přípravy

Po boji s divokými mágy zajděte do města, prodejte jejich hole kouzelníkovy a dokupte lektvary. Kupte si i pár vlkodlačích lektvarů, protože očekáváte boj s vlkodlaky (to jste mohli zjistit tím, že jste v Temném lese seslali pravdivé vidění a do deníku se vám vlkodlak zapsal jako nový nepřítel).


Hlavní menu

2. Dračí brána

Tip: teď je ten správný okamžit použít píseň génius a trochu vycvičit své mágy, protože boje jsou relativně snadné a dá se z nich vytřískat hodně zkušenosti.

Vraťte se do Temného lesa a teleportujte se do jihovýchodního rohu, dojděte k bráně a seberte beholderovy boty. Jděte na křižovatku a pak na sever, kde narazíte na vlkodlaka.

Vlkodlak je silný nepřítel, ale s nulovou obranou (jeho obrana je 3 - 6 životů); trochu odolný je proti kouzlům (sníží účinek o 20%). Velice snadno a rychle ho tedy vyřídíte čímkoliv, co máte po ruce. Velmi účinný je vícenásobný sek a vícenásobný výstřel, který v kombinaci s ohnivou zbraní dokáže zabít vlkodlaka jedním úderem, i když má 300 životů. Jediný problém v boji s ním je, že pokud se mu podaří kousnou vašeho bojovníka, ten se také (okamžitě) promění na vlkodlaka. Tím přijde o možnost mít cokoliv na sobě a zahodí tedy všechny zbraně, brnění a dokonce i pytel nebo truhlu, která mu zvětšuje inventář, v důsledku čehož pak zahodí i většinu věcí z inventáře. I nadále ale zůstává vlkodlak vaším spojencem, bojuje za vás (svými drápy) a dokonce může sesílat kouzla. Není tedy špatný nápad, pokud už se nějaký mág promění ve vlkodlaka, nechat ho tak, dokud proti nim budete bojovat. Samozřejmě nepřátelští vlkodlaci mají také drápy a tak proti proměněným mágům útočí drápy a způsobují jim docela velké zranění za 30 - 50 životů, protože, vzhledem k tomu, že proměněnec nemá žádné brnění, dostane plný zásah. Dobré je tedy použít pančíř, který také u neproměněných mágů snižuje šanci na proměnu (díky tomu, že se vlkodlak netrefí). Vlkodlak má dva útoky za kolo a jelikož nemůže nic nosit, ani po něm nic nezůstane.

Od prvního vlkodlaka jděte na východ, kde se to hemží dalšími vlkodlaky a strážci lesa. Ani nebudu psát kolik jich je, abych vás příliš neodradil. Naštěstí jsou většinou tak dobře rozmístěni, že nebudete najednou bojovat s více než jedním nebo dvěma. To na druhou stranu znamená, že po každém boji budete muset znovu seslat pancíř.

Nejprve se probojovávejte do severovýchodního rohu, kde najdete manévr bludná střela, díky níž můžete útočit i "za roh". To se hodí, protože vlkodlaci a strážci lesa, jelikož nemůžou útočit na dálku, během boje kličkují, abyste na ně nemohli střílet. Od manévru se dejte na jih, kde se další halda strážců a vlkodlaků, a na konci se dejte na západ k další skupince.

Tím se dostanete k bráně Skeldalu a můžete se vydat dovnitř.


Hlavní menu

2. Brány skeldalu


Hlavní menu

1. Přízemí

Ve věži se to hemží ohnivými a vzdušnými mágy (sešlete stav nepřítele, abyste je odlišili). Pokud budete hrát skladbu odolnost proti magii (což je asi jediná správná volba), ohnivý mágové budou způsobovat zranění kolem 5 životů a mají dva útoky za kolo, takže s nimi by problém být neměl. Problém je se 3 vzdušnými mágy, kteří mají 4 útoky za kolo a sesílají bouřku, která může útočit "za roh", zraňuje za 20 - 30 životů (bez odolnosti proti magii by to bylo jednou tolik) a zasáhne všechny mágy na daném čtverci. Snažte se tedy držet své bojovníky odděleně, aby nedostávali společné zásahy. Prospektorská kouzla ale nedosáhnou dál než na 3 čtvrce, takže o mágy a bardy stojící opodál mít strach nemusíte.

Začnete hrát odolnost ještě před bojem (aby platila i na prvotní útoky) a pak vystrčte dva nejodolnější bojovníky dopředu, každého po jedné stranně sakrofágu, který je uprostřed místnosti. Tím se vzdušní mágové zaměří na ně. S podpůrnými mágy (tj. 3 zbývající) začněte používat nové kouzlo vyvolávání. Snažte se vyvolat co nejvíce gnómů (jejich počet není omezen) a vyvolávejte je co nejblíže mágům, aby k nim nemuseli chodit a rovnou mohli začít útočit. Přes gnómy (stejně jako předtím přes vesničany) nemůžete procházet, střílet ani sesílat kouzla. Jediné co můžete, je přes ně útočit kopím. Sesílejte tedy gnómy pouze po stranách a za mágy, abyste na ně mohli stále zepředu útočit.

Až budete mít dostatek gnómů (tak 6 až 9), sešlete na dva vystrčené bojovníky neviditelnost, čímž přinutíte mágy útočit na gnómy místo nich. Dále začněte s mágy sesílat ledovou krev a magickou nemoc (které naštěstí platí na všechny zde přítomné mágy), abyste gnómům usnadnili jejich likvidaci. Mezitím s neviditelnými bojovníky vypijte lektvary životů, abyste jim doplnili ztracenou sílu, a přisuňte se k mágům (pokud jste si nechali místo nezi gnómy). Až budete u nich, začněte do nich řezat zbraněmi. Na vzdušné mágy také samozřejmě platí ohnivé zbraně, které můžete seslat s podpůrnými mágy, po té, co dokončí aplikaci oslabujících kouzel. Také můžete používat pavučinu a trochu snížít počet útoků nepřítele.

Během boje dávejte pozor, aby bardi měli celou dobu dost many a aby se pomalu posouvali na sever, aby odolností pokryli i zbylou část místnosti. S mágy samozřejmě doplňujte manu z lektvarů a dál vyvolávejte gnómy kdykoliv některý zemře a nebo střílejte firebally (na vzdušné mágy) nebo magické střely (na ohnivé mágy), pokud je máte na mušce (a neblokuje je gnóm).

Pokud během boje nějaký váš mág zemřel, oživte ho reinkarnací, která se hraje na stejné nástroje jako odolnost proti magii. Při oživování musíte chodit, aby se počítala kola trvání.

Po boji seberte magické hole a v místnosti na severovýchodě truhlu, kterou někomu dejte, a kouzlo stěna, která vám umožní ochránit mágy před útoky z dálky. Pak jděte do severozápadní místnosti a po schodech (které nejsou moc vidět - jsou v jižní stěně) vylezte do prvního patra.


Hlavní menu

2. 1.patro

Jděte na západ a na jih a likvidujte mágy s použitím vyvolání gnómů a příslušných kouzel, na která nejsou odolná. Pozor si dejde na zemního mága, který má dost silný útok a může útočit i za roh. Jděte až na jih k propasti a pokuste se magickou střelou nebo střelnou zbraní zabít alespoň některé ze 4 ohnivých mágů na druhé straně.

Jděte ke zvonu, který je u střední části propasti (v mapě označen křížkem) a kliknutím ho rozezvoňte. Tím otočíte gravitaci a budete moci udělat dva kroky a východ a jeden krok na jih, aby zvon přestal hrát a opět jste se ocitli na zemi. Jděte na jih a zbavte se zbylých mág. Seberte jejich hole a jděte na sever ke schodům. Pro návrat zpět je v jižní části opět zvon na otočení gravitace.


Hlavní menu

3. 2. patro - východ

Jděte na jich a zbavte se dvou vodních mágů a mentalisty (mág mysly). Seberte jídlo a jděte ke zvonu na jihu a po schodech na západě vyjděte do 3. patra.


Hlavní menu

4. 3. patro - východ

Jděte na sever k propasti, pak s jedním máge jděte ke zvonu a rozezvučte ho. S ostatními vstupte nad propast (1 krok na sever) a pak na západ do malé chodby, kde seberte srdce zvonu. S mágem u zvonu sešlete připojení a se všemy kromě jednoho jděte opět k propasti. Znovu rozezvučte zvon, s ostatními přejděte přes propast na sever a pak na východ a sešlete připojení. Dojděte na sever k další propasti a jdětě ke zvonu na západě, který rozezvučte vložením srdce zvonu. Rychle přejděte propast (jeden krok na východ a dva na sever), jděte na západ a skočte dolu zpět to 2. patra (zraní vás to jen za 1 život).


Hlavní menu

5. 2. patro - západ

Teď bude poměrně dlouhý boj s 8 mágy různých elementů. Pokud budete chtít držet boj co nejkratší, abyste mohli spát, snažte se tolik nepostupovat a spíše se stahujte zpět a dopředu posílejte jen pár bojovníků a gnómy. Když vybijete mágy v místnosti, stáhněte se se všemi zpět na sever a pár kol počkejte, zda se tím neukončí boj.

V místnosti a přilehlé chodbě na západě jsou 3 mágové, v místnosti uprostřed jsou další 2 mágové, pak je jeden ve výklenku v chodbě na jih a poslední 2 v místnosti na jihu. Využívejte toho, že gnómy můžete vyvolávat i skrz zeď kamkoliv, kde víte, že tam je prostor - sesílejte tedy automatické mapování, abyste odhalili další chodby a místnosti. Pamatujte, že posílat do neznámých prostor má smysl jen gnóny 2. a 3. úrovně, aby měli dostatek životů a tahů způsobit přítomným mágům nějaké zranění. I tak ale může být potřeba seslat 5 a více gnómů, než mágy vyřídí bez vašeho přičinění (během toho můžete boj urychlit klikáním na ikonu konec kola >|.

Až se všech zbavíte, posbírejte jejich hole a jídlo a po schodech na jihozápadě vyjděte opět to 3. patra.

Alternativně, pokud nyní nechcete s mágy ve 2. patře bojovat, můžete vyslat pouze jednoho mága na jih ke zvonu, rozeznít ho a s ostatními vyskočit do 3. patra skrz jámu ve stropě. Po přivolání opuštěného mága můžete rovnou pokračovat do 4. patra.


Hlavní menu

6. 3. patro západ

Jděte na sever a zbavte se zemního a vzdušného mága v místnosti. Nejprve jim tam vyvolejte pár gnómů a pak pošlete pár neviditelných bojovníků je dorazit. Jděte dál na sever ke zvonu a po schodech do 4. patra.


Hlavní menu

7. 4. patro

Na jihu se zbavte dvou mágů a jděte až ke zvonu. Můžete se podívat do prostor na východě a jihu za propastí, ale nic tam není. Místo toho si všimněte v mapě, že kousek na sever od zvonu je označená díra ve stropě. Oddělte tedy jednoho mága, a jděte s ním na sever na místo označené v mapě. S ostatními zazvoňte a oddělený mág se propadne do 5. patra. Udělejte s ním jeden krok dopředu (libovolným směrem), aby zůstal v pátém patře a pak pár kroků do stran, aby přestala platit obrácená gravitace. Sešlete připojení a dostaňte tak i ostatní mágy do 5. patra.


Hlavní menu

8. 5. patro

Teď vás čeká zatím nejtěžší souboj, protože v další chodbě čeká 8 mágů namačkaných na malém prostoru, takže moc nejde použít předchozí strategie s postupným zabíjením pomocí gnómů. Na druhou stranu, pokud vše dobře naplánujete, můžete je všechny zabít bez toho, abyste se k nim přiblížili.

Sešlete na mágy (tedy ty s nejvyšší magií) neviditelnost a postavte je do jihovýchodního rohu místnosti (ta s dírou). Sešlete automatické mapování a odhalíte chodbu, ve které čekají prospektoři. Následně na každého druhého sešlete ovládnutí, čímž je dočasně donutíte útočit na své spolubojovníky. Zároveň na volné čtvrce na severu a jihu chodby pomocí vyvolávání sešlete gnómy (alespoň 2. úroveň, aby chvíli vydrželi) a jako bonus na nepřátelské mágy sešlete ledovou krev a magicnou nemoc (sice nevíte, jaký mají element, ale pokud by to byl vodní mág, zobrazí se "Sesílání selhalo"). Pokud máte prostor, můžete to nepřátelským mágům ztížit sesíláním pavučiny, ale minimálně na začátku boje budete mít co dělat dovyvolávat gnómy a ovládat další mágy.

S ostatními mágy hrajte buď génius nebo sběrač, abyste z boje vytěžili co nejvíc, nebo můžete hrát regeneraci, aby mágové nemuseli plýtvat lektvary na vyvolávání gnómů a sesílání oslabujících kouzel. A bojovníci, kteří v tomto boji zůstanou nevyužití, mohou obnovovat neviditelnost mágům v rohu, aby některého divokého mága nenapadlo na ně zaútočit.

Až vyčistíte chodbu, můžete postupně přesunout mágy na jih a pak na východ do vyčištěné chodby a pomocí automatického mapování se podívat, jestli některý prospektor neutekl do prostoru na jihovýchodě. Až celý jih 5. patra vyčistíte, jděte na severovýchod do místnosti s další dírou.

Dobře se vyspěte a skočte dolu. Zbavte se dvou ohnivých mágů a po schodech vyběhněte zpět do severní chodby v 5. patře. Nechte jednoho (budu mu říkat první) mága u zvonu a s ostatními udělejte dva kroky na západ. Pak se přepněte na prvního a udělejte krok na východ. Vraťte se s ním ke zvonu a znovu ho rozezvučte. S ostatními mágy udělejte jeden krok na západ a jeden na sever. Pak se zase přepněte na prvního a udělejte krok na východ. Teď od skupiny mágů oddělte druhého, se kterým rozezvučte zvon uprostřed. S ostatními udělejte krok na jih a pak na západ. Přepněte se na prvního a udělejte krok na východ (nebo kamkoliv je to možné). Přepněte se na druhého, rozezvučte zvon a s ostatními jděte na západ. Sešlete připojení a vyjděte do 6. patra.


Hlavní menu

9. 6. patro

Sešlete automatické mapování a odhalíte celé patro i s rozmístěním mágů. Můžete použít stejný trik jako v předchozím patře s neviditelností, ovládnutím a vyvoláváním. Až se zbavíte mágů v severní části místnosti (kam vidíte), jděte na východ a na jih, dokud v mapě neuvidíte u jižní konec místnosti a mágy v ní. Opět je zlikvidujte na dálku.

Až bude klid, dojděte do místnosti, posbírejte jídlo a magické hole a promluvte se starostou. Vypoví vám, kdo je to Morighael a co dělá ve věži Skeldalu. Pak vám dá klíč k ledové bráně, která vede do nové oblasti. Po rozhovoru zazvoňte na zvon uprostřed místnosti (cp udělal se dozvíte za chvíli).


Hlavní menu

10. Cesta dolu

V mobilní vezri (iPhone a Android) stačí dojít do chodby na západě a teleportem se dostanete do přízemí. V PC (steam) verzi hry se ale portál neotevře (což podle autorů není chyba, ale vyvážení obtížnosti) a tak musíte sejít dolu pěšky.

Vraťte se ke schodům do pátého patra, sejděte dolu a skočte do jámy. Ve 4. patře jděte na jih, rozezvučte zvon a jděte na jih do jámy, kterou propadnete zpět do 5. patra. Teleportujte se k jámě na západě a skočte do 4. patra. Jděte na sever a schody do 3. patra. Kolem zvonu dojděte k jámě a skočte dolu. Stoupněte si do jihovýchodního rohu místnosti a s jedním mágem jděte na jih ke zvonu (označen v mapě křížkem). Zazvoňte, přepněte se na ostatní mágy (pokud zvon neslyší, musíte jít ještě jižněji) a jděte dvakrát na sever a jedno na východ. Sešlete připojení, jděte na východ a skočte do jámy na jihu. Hned za vámi na severu jsou pak schody do 1. patra, kde skočte do jámy a jste v přízemí.

V přízemí se rozpadl sarkofág a odhalil strojek pod ním. Zatím s ním nic dělat nemůžete a tak se pomocí mapy ostrova teleportujte do města (z přízemí už to jde), kde prodejte nasbírané magické hole, čímž vyděláte asi 8000 zlaťáků. Prodejem velkých balení jídla, které měli někteří mágové, můžete vydělat dalších pár stovek. Jelikož můžete použít roh hojnosti nebo si v labyrintu nachytat ryby, nemá smysl tahat jídlo, které můžete celkem draho prodat.

Hlavní menu

13. Horský průsmyk


Hlavní menu

1. Brána


Hlavní menu

1. Příprava

Za peníze vydělané prodejem magických holí prospektorů si můžete nakoupit další vybavení. Také nezapomeňte na lektvary. Vyspěte se a najezte. Můžete se stavit v labyrintu nachytat ryby.
Hlavní menu

2. Do hor

Teleportujte se pomocí mapy ostrova do věže Skeldal a vyjděte ven. Dejte se doprava na západ a pak na sever. Na konci hradby jděte na západ a pak na sever k bráně. Použijte na ni klíč, který máte od starosty a projděte.

Tato oblast je hodně podobná ledovým pláním. Jděte na východ a pak na sever a narazíte na horské prase u ohniště. Samozřejmě je odolné na vodu, takže ho nezkoušejte oslabit. Stejně tak je imunní proti manévrům pranice a přitažení (obě varianty). A moc si s ním neporadí ani vyvolaní gnómové, protože ho nezraní (prase má obranu 90 - 100 životů, zatímco i nejsilnější gnóm má útok jen 15 - 30). Prase jim ale chvíli věnuje pozornost, takže je můžete použít na odlákání pozornosti. Má hodně životů (600) a tuhé brnění, takže obyčejné zbraně na něj neplatí. Jako na ledového tvora na něj ale fungují ohnivé zbraně a fireball. Také si vystačíte s magickými zbraněmi (např. kopí terakotových vojáků). Prase útočí tak, že praští hlavou do protivníka, čímž ho zraní za 40 - 60 životů plus dalších 20 magicky a zároveň odrazí o 1 čtverec zpět (přičemž odrazí všechny, kdo na čtverci stojí. Snažte se tedy rychle vrátit zpět, aby vás nezahnal do kouta nebo někam neshodil. Až se ho zbavíte, seberte zlaťáky.

Z ohně posbírejte 4 rozžhavené tyče a podle rady pravdivého vidění je rozdejte mágům tak, jak je rozdělujete do skupin, aby každý tým měl jednu (tedy přední řada, druhá řada a podpůrný tým). Jděte na západ a pak severní cestou k soše. Podle rady na ní klikněte, aby neměnila směr větru. Pak jděte ještě kousek na západ a použijte jednu rozžhavenou tyč na podivnou zeď, aby se rozpustila. To sice udělá, ale jen na chvíli, takže až se budete chtít vrátit, budete to muset udělat znovu. Překontrolujte, že potřebné skupiny mají tyče (ta právě použitá již nehřeje), protože v další oblasti je zima. Zbavte se prasete a jděte pořád na západ. Na konci seberte manévr hod s návratem, pomocí kterého můžete házet kopí.

Vraťte se, znovu rozpusťte ledovou stěnu a vraťte se k ohništi. Vložte do něj studené hole, aby se opět zahřály. Až se rozžhaví, sami se vrátí do inventáře. Jděte znovu na východ, ale tentokrát se dejte jižní cestou. Dojdete na volné prostranství, kde létají gryfoni. Jako létavá stvoření jsou odolní na vzduch, což vás nemusí trápit, protože útočné kouzlo vzduchu zatím nemáte. Gryf má celkem 3 akce za kolo, takže se k vám velice rychle přiblíží. Snažte se ho tedy co nejrychleji oslabit a dorazit. Má 300 životů a útočí za 30 - 60 životů.

Jděte po římse, obejděte jámu a jděte dál. Dejte přitom pozor na další grifony, které v příhodnou chvíli sestřelte zbraněmi nebo kouzly. Pokud máte luk nebo kuši, můžete použít bludnou střelu, která zasáhne grifony, ať jsou kdekoliv. Přejděte na druhou stranu, pokračujte na východ a zbavte se prasete. Z ohniště vezměte další 4 rozžhavené tyče a rozdělte je mágům.

Jděte na východ a pak na jih. Zbavte se prasete a jděte do otevřeného prostoru. Zde se musíte zbavit dalšího prasete a 3 grifonů. Nechte lukostřelce, mágy a hudebníky na římse v prostoru nalevo od jižní římsy a s bojovníky se vydejte po jižní římse k praseti. Až se na vás prase vrhne, s bojovníky (samozřejmě podpořenými ohnivými zbraněmi a pancířem) ho plaťte hlava nehlava. Až se k bojovníkům začnou přibližovat grifinové, začněte je ostřelovat s lučišníky a mágy. Tak byste neměli mít problém se všech zbavit.

Ignorujte sochu a jděte na východ a pak na sever. U ohniště seberte další tyče a jděte na východ k soše. Kliknutím ji přepněte, aby vítr foukal na západ (do zdi). Vraťte se k ohništi, jděte na sever a po ochozu dojděte až k místu, kde se zbavte 4 grigonů. Vraťte se k ohništi a jděte na východ, na jih a pak na sever. V prostoru na východě se zbavte prasete. Jděte dál a dostanete se opět do studeného prosturu, kde potřebujete tyče na zahřátí a tavení zdí. Pokud vám dojdou, vraťte se k předchozímu ohništi (křížek v místnosti 3.3).

Zbavte se dvou prasat a jděte k ledové stěně na severu. Roztavte ji a zbavte se prasete v místnosti. Jděte kousek dál a zabijte nejprve prase na jihu a pak v jižní chodbě směrem na východ. Pokračujte na východ severní cestou a v další místnosti roztavte zeď a zabijte prase za ní. Jděte severní cestou, zabijte prase, roztavte zeď a jděte na sever. Na jihu je také prase, ale jděte k němu jen pokud máte dostatek rozžhavených tyčí. Pokud ne, můžete si zapsat poznámku do mapy a později se k němu vrátit.

Jděte na východ a pak na jih do otevřeného prostoru. Zbavte se všech grifonů, kterých je zde opravdu hóóóódně. Můžete použít ovládnutí, abyste si to trochu usnadnili. Doporučuji hrát skladbu génius, protože tím získáte minimálně půl úrovně pro každého. Pak jděte na východ a zbavte se i dvou prasat a zbylých grifonů.

Jděte k první soše a klikejte na ní, dokud nepředpaží pravou ruku. Pak jděte doprava na východ a sever a zbavte se dalších grifonů na severu. Jděte k soše nalevo a klikejte na ní, dokud nepohne pravou rukou. Nechte u ní jednoho mága a jděte na sever a pak na východ až k proudu vzduchu. S mágem u sochy na ni zase klikejte aby dala ruce rovně. Pak se vraťte k první soše a také ji nastavte, aby měla ruce rovně. Přepněte se na ostatní mágy, sešlete připojení a jděte na východ k ohni.

K zapomenutému praseti se můžete vrátit tak, že přepnete sochu na jihu. Zaházejte rozžhavené tyče a nastupte na draka.

Hlavní menu

14. Bouřné město


Hlavní menu

1. Drak


Hlavní menu

1. Příprava

Do města se můžete vrátit pomocí mapy ostrova a nakoupit další vybavení, protože z prasat jste získali pár tisíc zlaťáků. Zpět do Bouřného města se vrátíte opět pomocí mapy ostrova (ve úplně vlevo).


Hlavní menu

2. Město v oblacích

Po městě se můžete pohybovat na drakovy - normálně mačkejte šipky nebo swipujte a drak poletí, kam mu řeknete. Když přiletíte k ostrovu, natočí se a nechá vás vystoupit. Po nastoupení musíte nejprve udělat jeden krok dopředu, aby přešlo ovládání na draka a začalo správně fungovat zatáčení a couvání. Drak neumí létat do stran (PC verze), takže se musíte nejprve otočit a pak letět dopředu. Jinak na drakovy můžete to samé, co na zemi - útočit z něj (samozřejmě nemůžete během souboje chodit a rozdělit partu), spát, hrát skladby závislé na pohybu (roh hojnosti), atd.

Neukládejte v okamžiku těsně před vystoupením z draka - po načtení může být drak špatně otočen a ztížit tak vystoupení. Pokud k tomu dojde, otočte se a přinuťte draka odletět kousek pryč.

Leťte k ostrůvku napravo (na východě), obejděte pagodu (to je ten malý domek) a kliknutím otevřete dveře. Uvnitř seberte beholderovu helmu, poslední část této sady. Vraťte se k drakovy a leťte na západ, kde z malého ostrůvku zabijte černého pegase. Ten je odolný akorát proti pavučině, protože létá ve vzduchu, a nemá moc životů (400) ani brnění (8-16 a 20% proti magii), takže by neměl být problém no zabít na dálku. Útočí jen zblízka za 30 - 50 životů, což by v tomto okamžiku již neměl být takový problém (a stejně jich většinu zabijete z dálky).

Leťte k velkému ostrovu na severu, vystupte a jděte k pagodě před vámi (té nalevo). Otevřete dveře a seberte magický luk. Pokud můžete, vybavte ho nějakému podpůrnému mágovi. Bude se hodit na bouřného rytíře, který zde hlídkuje. Je odolný na vzduch a také obyčejné zbraně (obrana 18 - 36). Naopak magické zbraně, posílené ohnivou zbraní, ledovou krví a při použití vícenásobného útoku mu dokáží ubrat několik stovek životů najednou.

Dejte si pozor na jeho útok - zasáhne totiž všechny, kdo stojí na čtverci před ním i na dalších čtverci za nimi, za 40 životů (navíc magicky). Nesnažte se tedy na něj útočit kopími z druhé řady, ale naopak používejte luk a kouzla z větší dálky - nejlépe ze zad draka, kam na vás nemůže. Pokud musíte útočit ze země, přímo k němu pošlete jednoho bojovníka, který mu bude bránit v přiblížení se k lučišníkům. Pokud máte více silných bojovníků, můžete ho zkusit obklíčit a donutit ho tak útočit na jiné strany než kde stojí mágové a lučišníci.

Otevřete dveře i druhé pagody a seberte lektvar. Pokud nemáte, doporučuji vrátit se do města a koupit ještě jeden magický luk - likvidace nepřátel tak bude mnohem snažší. Vraťte se k drakovy, leťte na západ kolem ostrova a pak na sever. Vyhýbejte se bouřkovému tornádu, které se občas objeví a také se nesnažte vystoupit na ostrov uprostřed obklopený bouřkou.

V pagodě na malém ostrůvku nic není a tak leťte dál na severozápad a zbavte se dvou pegasů. Můžete používat automatické mapování pro hledání dalších ostrůvků. Leťte na severovýchod k dalšímu většímu ostrovu, kde hlídkují dva bouřní rytíři a dva pegasové. Všechny čtyři můžete zabít luky a kouzly z bezpečí drakových zad. Až bude klid, přistaňte a z pagody vyndejte mluvící masku.

Vraťte se k drakovy a leťte na východ a na sever, kde v pagodě na malém ostrůvku najdete dva energetické lektvary. Leťte dál na východ a zbavte se pegasů v rohu mapy. Pak leťte na jih a zbavte se dalších několika skupin pegasů. Na malém ostrůvku v jihovýchodním rohu jsou zamčené dveře a tak před nimi nechte jednoho mága a leťte na větší ostrov západně od něj. V pagodě najdete čertovské housle, což je nejlepší hudební nástroj ve hře. Pak se přepněte na opuštěného mága a z pagody seberte bouřné rukavice (zatím jsem nezjistil, k čemu jsou, ale je možné, že je potřebujete na sebrání nabitého krystalu). Vraťte se s ostatními pro mága s rukavicemi a leťte na západ.

V pagodě na ostrůvku seberte lektvar a leťte k většímu ostrovu na sever od něj. Z dálky se zbavte dvou hlídkujících rytířů, přistaňte a ze severního pagody seberte bojovou kápy, která je skvělá pro mágy. Leťte dál na sever a na velkém ostrově se zbavte 3 rytířů. Pak přistaňte a ze severní pagody seberte kouzlo bouře, poslední útočné kouzlo, které zasáhne určené políčko (přičemž na něj ani nemusíte vidět) a pak i všechna přilehlá (na 2. úrovni oblast do + a na 3. úrovni oblast 3×3). Není tedy dobré s ním útočit na nepřítele, u kterého stojí vaši bojovníci (pouze 1. úrovní kouzla), ale naopak je skvělé na skupinku nepřátel.

Teď se budete potřebovat na ostrov uprostřed, kde zuří bouřka. Tip na řešení této hádanky získáte, pokud budete se skutečným viděním létat po ostrovech. Když poletíte k ostrovu jižně od bouřky a sešlete skutečné viděné u děla, dozvíte se, že střílí krystaly. Leťte tedy k malému ostrůvku na východ od středového ostrova a nechte na něm jednoho mága u dveří. Pak leťte k jednočvercovým ostrůvkům kolem, na nichž jsou v mapě označená tlačítka - jeden je severovýchodně, jeden jihovýchodně a třetí jihozápadně od něj. Na každé tlačítko postavte jednoho mága a pak se přepněte na toho u dveří a seberte vybitý bouřný krystal. Pak se přepněte na jednoho z mágů na drakovi a sešlete připojení. Nyní musíte krystal nabít.

Pokud se skutečným viděním proletíte poblíž tornáda, dozvíte se, že vám může pomoci (i když nápověda není moc přesná). Sledujte tedy tornádo a všímejte si, kudy létá. Najděte místo, (opět pomůže skutečné vidění) kde letí přes ostrov a pak na dotyčné místo položte krystal. Dejte pozor, abyste ho místo položení nezahodili. Nejlepší místo je na velkém ostrově na severozápadě, kde můžete krystal položit k jižní stěně jižní pagody.

Až bude krystal nabitý, seberte ho, leťte ke kanónu na jižním ostrově, vložte do něj krystal a dělo automaticky vystřelí a ukončí bouřku. Přeleťte na ostrv a jděte k prostřední pagodě. Když se podíváte do mapy, uvidíte 4 tlačítka na zemi. Kouzlo skutečné vidění vám pak poradí, že by bylo dobré mít někoho uvnitř. To je snadno vyřeší pomocí vyvolávání. Stoupněte si k mříži a na čtvrec před sebe sešlete gnóma. Ten by měl být natolik chytrý, že si půjde stoupnout na tlačítko. Pokud ne, sešlete dalšího přímo na tlačítko - čtverec o jedna vlevo a jedna dolu od tmavšího čtverce uprostřed.

Jděte dovnitř a promluvte si s kostlivcem. Aby to šlo, nasaďte mu mluvící masku. Nebeský vám vypoví, co se vlastně stalo. Příliš vám neporadí s tím, jak zabít Morighaela (neřekne nic, co by už předtím nezmínili ostatní ve věži), ale dá vám alespoň ozubené kolo. (Po rozhovoru můžete zahodit mluvící masku). Asi si vzpomenete, kde naposled (a vlastně jedině) jste viděli nějaký strojek. Teleportujte se (nejprve se musíte vrátit na dračí záda) tedy pomocí mapy ostrova do Skeldalu a vložte ozubené kolo do stroje v přízemí. Vyjděte ven z věže, obejděte páku (abyste koukali zpět na věž) a zatáhněte.

Překvapivě se celá věž odsune a odhalí jámu uprostřed, do které můžete skočit. Před tím si ale můžete dojít do města pro zásoby a do labyrintu nachytat ryby.

Hlavní menu

15. Zářící chrám noci


Hlavní menu

1. Pod věží


Hlavní menu

1. Oběti noci

S jedním mágem (ten, co má nejvíc životů) jděte dopředu a stoupněte si na panel v podobě půlky zářícího slunce. Tím se vysunou nože, které mága zraní za 10 životů, naplní kanálky jeho krví a otevřou dveře. Ustupte, spojte partu a dotyčný panel obejděte. Projděte dveřmi a jděte doleva (protože napravo je opět dlaždice, která by vás zranila). Obejděte sloup a jděte na východ a pak na sever.

V místnosti s naplněným kalichem se budete muset zbavit chrliče (aka gargoyla). Sice má hodně životů (1000), ale nemá žádné odolnosti a funguje na něj všechno včetně obyčejných zbraní (obrana 15 - 30 životů). Proti magii má odolnost 25%, ale po použití ledové krve a ohnivých zbraní byste ho měli zlikvidovat během pár kol pomocí zbraní na blízko a luků. Útočí tím, že několikrát za kolo (3x až 4x) hází ohnivé kameny, které mohou proletět i skrz skupinku bojovníků a zranit mágy vzadu. Kameny zraňují za 20 až 40 životů fyzicky a 20 magicky, takže zraní jak bojovníky tak i mágy. V případě potřeby se posilněte lektvarem životů - až ho zabijete, dostanete skoro 1000 zlaťáků, což je dost na nákup dalších. Jejich nákup bude skutečně potřeba, protože v chrámu se nedá spát a budete tedy muset pít lektvary nebo chodit ven před věž.

Klikněte na kalich a seberte okovy světla. Vraťte se do hlavní chodby a jděte na sever. Stoupněte si před dveře a s jedním mágem stoupněte na panel nalevo, abyste naplnili kanály krví. Pak jednomu z mágů nasaďte okovy světla a otevřete dveře. Hned, jak projdete dveřmi, okovy zase sundejte, protože při chůzi a boji vyčerpávají energii (magii) nositele (při spánku pak zpomalují její regeneraci).


Hlavní menu

2. Štít

Jděte do místnosti na západě a zbavte se dvou chrličů. Můžete jednoho z nich ovládnout a použít jako spojence. Jděte úplně na západ a z kalichu seberte bojovou hůl. Ta přidává magii a zároveň umožňuje útočit stejně jako s kopím. Vraťte se do hlavní chodby a jděte ke dveřím naproti směrem na východ. Jděte jižně od nich a s jedním mágem naplňte kanálky krví. Pak jděte ke dveřím a nasazením okovů světla otevřete dveře. Dojděte až na východ, kde je ohromný lesklý štít. Sebrat ho může jen mág, která má nasazené okovy světla. Vraťte se ke dveřím, projděte a štít pověste na hák visíce přede dveřmi. To kvůli tomu, abyste znásobili účinek okovů světla a mohli otevřít další dveře.

Jděte na sever k východním (pravým) dveřím, jedním mágem naplňte kanálky, nasaďte okovy (které fungují na východní dveře díky odrazu světla ze štítu) a projděte. Ve velké místnosti se nejprve zbavte tří chrličů a pak z kalichu uprostřed vezměte lektvar. Jděte chodbou na západ a z kalichu seberte magické obouruční kladivo, které je jako stvořené pro Hoyta (pokud jste mu alespoň trochu zvýšili magii). Vraťte se a jděte na východ a na sever. U sochy se zbavte dvou chrličů a prohlédněte si ji. Chcete krvavý krystal (viz skutečné vidění) a tak se vraťte do hlavní místnosti a jděte ke dveřím na sever.


Hlavní menu

3. Velká oběť

U dveří nechte jen jednoho mága, který má okovy světla a s ostatními si budete muset stoupnout na 6 panelů sajících krev. To znamená přijít na první, oddělit jednoho mága, s ostatními jít na další, oddělit dalšího mága, atd. Až si stoupnete i na ten poslední, automaticky se odebere krev všem mágům. Přepněte se na prvního u dveří, nasaďte mu okovy a projděte dveřmi. Pak zase okovy sundejte a sešlete připojení.

Teď si dejte pozor, kam jdete, protože v místnosti na sever od vás již čeká Morighael, ale zatím je neporazitelný. Jděte na sever do jedné z chodeb plných krve a na konci sešlete automatické mapování. Tím odhalíte jižní část Morighaelova chrámu. Jděte na západ a pak na sever až ke kalichu, ze kterého vyberte magickou kuši. Jděte na západ a zbavte se čtyř chrličů. Za nimi v chodbě na jih je další socha pro krvavý krystal.


Hlavní menu

4. Krvavé krystaly

Vraťte se ke kalichu a sešlete automatické mapování. Teď už byste z mapy měli poznat rozložení chrámu: úplně uprostřed ve velké místnosti stojí Morighael (křížek uprostřed) a na 4 světové strany od něj jsou menší místnosti, ve kterých má uloženy své krvavé krystaly (původně bouřné krystaly, které ukradl v oblačném městě). V osamocených chodbách jsou pak 4 sochy, do kterých můžete krvavé krystaly vložit.

Od kalichu tedy jděte na jih a pak na východ, kde seberte první (západní) krvavý krystal. Vraťte se k soše na západě a vložte do něj (červený) krystal, který se tím změní zpět na bouřný (modrý). Následně totéž opakujte s krvavým krystalem na jih od hlavní místnosti a vložte ho do sochy jižně od chrámu (ve východní chodbě předchozí části - viz výše). Teď se můžete skočit ven trochu prospat (nezapomeňte si sundat okovy, které zpomalují regeneraci many během spánku).

Teleportujte se k západnímu krystalu (tedy tam, kde původně byl) a jděte na sever a na východ k severnímu krvavému krystalu. Seberte ho a jdětě dál severní chodbou na východ. U další sochy se zbavte 3 chrličů a dejte krystal do sochy. Jděte na jih a zbavte se posledního chrliče v této části. Jděte na jih k poslednímu (východnímu) krvavému krystalu, seberte ho a sešlete automastické mapování. Tím odhalíte cestu vedoucí k poslední soše. Na jih od krystalu jsou ještě dva kalichy, ze kterých můžete získat elixír života a čertovské housle - jelikož už ale jedny máte z bouřného města, můžete je prodat a nakoupit další lektvary. Jděte tedy na východ a chodbou dojděte až k soše na jihovýchodě. V chodbě jsou tři chrliče a v místnosti u sochy pak další dva.

Umístěte poslední krystal do sochy a krátce si promluvte s Morighaelem. Teď doporučuji teleportovat se ven z chrámu, vyspat se, pak se vrátit do města a nakoupit plný inventář lektvarů, protože vás čeká souboj s posledním bossem. A zabíjením chrličů jste vidělali přes 20'000 zlaťáků, takže si můžete dokoupit vybavení, které ještě nemáte. Zkontrolujte, zda bojovníci nebo mágové nemohou nyní (po přidání dovedností) konečně nosit železné brnění nebo bojový plášť, což jsou nejsilnější brnění, které lze koupit (a obchodníci by jich teď měli mít několik na skladě). Také vyměňte obyčejné zbraně (pokud je ještě máte) za magické, abyste zvýšili jejich účinek.


Hlavní menu

5. Morighael

Jděte do hlavní místnosti v chrámu a promluvte s Morighaelem. Má 10'000 životů, ale kromě odolností na kouzlo pavučina, magickou nemoc, ovládnutí a píseň strachu nemá příliš velkou obranu (30 - 60, ale vy máte nejsilnější zbraně a velkou síl), jeho fyzický útok nic nedělá (60 - 80, ale vy máte skvělé brnění a 3. stupeň pancíře) a magický útok sice zraní všechny do vzdálenosti 2 čtverců, ale zranění není nijak vysoké (40 životů, ale pláště a odolnost proti magii to sníží) a dá se vyléčit lektvary (předpokládám, že slabé bardy a mágy budete držet dál, takže jich se to netýká). Na začátku boje na Morighaela neútočte ani nesesílejte kouzla (za chvíli se dozvíte proč) a nejprve posilněte vlastní partu. Nechte dva bardy v ústraní a hrajte obrannyschopnost nebo odolnost proti magii, abyste minimalizovali poškození z jeho útoků, nebo naopak podemílání, pokud máte partu zaměřenou na sesílání kouzel (má 50% obranu proti magii). Následně na zbylé mágy sešlete pancíř, ohnivé zbraně a neviditelnost, abyste maximalizovali jejich obranu a útok. Nezapomeňte na stav nepřítele, abyste věděli, kolik mu ještě zbývá životů. Během boje se nebojte přepnout do inventáře a doplnit všem životy a manu z lektvarů - stačí obětovat jednu akci a mohou se všichni vyléčit. Když už budete v inventáři, můžete bojovníkům se dvěmi zbraněmi prohodit zbraně v rukách, abyste mohli seslat ohnivou zbraň i na tu druhou.

Jakmile na Morighaela zaútočíte nebo sešlete kouzlo, vyvolá 3 až 6 chrličů - což je jeho největší a poslední chyba v životě. Vy je totiž můžete všechny velice rychle ovládnout a získat je na svoji stranu. Chrliči dokáží házet kameny přes libovolné jednotky a tak mohou Morighaela ostřelovat, zatímco vy ho zblízka rasíte ohnivými zbraněmi. Jediná nevýhoda je, že přes chrliče nemůžete střílet šípy ani kouzla. Jediné útočné kouzlo je tak první úroveň bouřky, která zhora zasáhne určený čtverec (ale již ne ty sousední).

Poté, co ovládnete všechny chrliče, sešlete na Morighaela ledovou krev a zasáhněte ho sekem s odkrytím, což mu několikanásobně zvýší zranění. Tím byste měli každým útokem způsobovat zranění 200 až 400 životů (nejúčinnější je vícenásobný útok magickým lukem a magickým mečem), takže při 3 až 5 akcích za kolo (pokud jste mágům zvyšovali rychlost) byste měly jeho 10 tisíc životů zlikvidovat během 4 až 6 kol. V průběhu boje nezapomínejte sledovat, zda se nějaký chrlič neosvobodil, a pokud ano, okamžitě na něj znovu sešlete ovládnutí. Stejně tak s podpůrnými mágy obnovujte ohnivé zbraně a neviditelnost. Na začátku každého kola nezapomeňte znovu zaútočit sekem s odrytím. S (Hoytovo) kladivem můžete útočit drtivým úderem, čímž mu seberete útoky a v ideálním případě mu úplně zabráníte útočit.

Samozřejmě můžete zabít Morighaela více klasicky; nebo můžete tuto strategii použít, pokud máte více mágů zaměřených na kouzla nebo střelné zbraně. Nejprve se zbavte chrličů stejně, jako předtím (klidně na to spotřebujte několik lektvarů života). Následně k Morgihaelovy postavte Hoyta s beholderovou zbrojí, která mu poskytne fyzickou i magickou obranu. Pak na něj sešlete pancíř, neviditelnost a ohnivé zbraně. Pokud máte další bojovníky se železnou zbrojí, můžete Morighaela obklíčit. S ostatními mágy si stoupněte za Hoyta a ze vzdálenosti 3 čtverců (abyste se vyhnuli jeho magickému útoku) na něj střílejte z magický luků nebo kuší (posílených ohnivými zbraněmi a ledovou krví) a metejte kouzla (posílená písní podemílání).


Hlavní menu

6. Outro

Nějak jsem nepochopil, proč všichni na konci boje dostanou tolik zkušenosti za zabití Morighaela, že získají 2 až 3 nové úrovně, když hned potom hra skončí (nemusíte již zabíjet ovládnuté chrliče) a nevytvoří se ani závěrečné uložení, aby ho třeba bylo možno použít pro případné DLC. Nakonec si užijte ještě krátké fylozofické outro.

Hlavní menu

16. Závěr


Hlavní menu

1. Stav

Návod je dokončen pro celou hru. Nemusí ale ještě obsahovat některé možnosti, které hra nabízí. Stejně tak ještě není zkontrolován, takže může obsahovat gramatické chyby a překlepy.


Hlavní menu

2. Přehled manévrů

U každého kouzla (obecně za kouzla jsou považovány i manévry a písně) je uvedeno jména a buď mág, který ho umí (a naučí ostatní), učitel z Caredbaru nebo oblast, kde je (přesný popis je v návodu).


Hlavní menu

1. Sečné (meče, sekery)

Jednoruční meče a sekery jsou hodně slabé a lepší útok nabízí jen obouruční meč nebo sekera, které vám ale neumožní použít druhou zbraň nebo štít. Díky manévru vícenásobný sek ale může zkušený bojovník zaútočit až 4x jednou zbraní, takže se tím vykompenzuje nízký útok. Navíc umožňuje snížit obranu nepřítele pomocí seku s odkrytím, takže i ostatní získají lepší útok zbraněmi. Alespoň jeden bojovník by tedy měl mít meč nebo sekyru třeba jako druhou zbraň. Magický meč nemá ze začátku smysl, protože potřebuje hodně magie a nižší útok než široký meč (bastard). V pozdější fázy hry se ale vyplatí vyměnit obyčejný meč za magický, protože způsobuje dodatečné zranění nepřátelům odolným na obyčejné zbraně.

 1. Sek - hlavní hrdina
 2. Vícenásobný sek - Pes
 3. Vír - mistr boje
 4. Oživlá zbraň - Špína
 5. Sek s odkrytím - bažiny

Hlavní menu

2. Tupé (kyje, kladiva)

Kladiva jsou oproti sečným zbraním silnější, ale vyžadují také větší sílu. Nabízí ale užitečné manévry, které usnadní boje v pozdějších fázích hry. Obouruční kladivo má Hoyt, takže byste mu ho měli nechat (není tedy potřeba ho kupovat dříve).

 1. Tupý úder - hlavní hrdina
 2. Drtivý úder - mistr boje
 3. Nezastavitelný útok - Hoyt
 4. Uragán- Hoyt
 5. Mela - Temný les

Hlavní menu

3. Střelné (kuše, luky)

Kuše a luky umožňují útok z dálky stejně jako kouzla. Vyžadují ale sílu a rychlost, které pravděpodobně moc mágů mít nebude. Až budete mít dost peněz a vysokou charisma, můžete si za 2 až 3 tisíce koupit magický luk, který místo síly vyžaduje magii a může tak být skvělou zbraní pro mágy v zadních řadách. Nejlepší je manévr vícenásobný výstřel, protože vystřelí několik šípů a když jeden z nich přítele zabije, tak ostatní letí dál a mohou zranit dalšího nepřítele stojícího za ním.

 1. Jednoduchý výstřel - hlavní hrdina
 2. Vícenásobný výstřel - Špína
 3. Výstřel více směry - mistr boje
 4. Nezastavitelná střela - útroby draka
 5. Bludná střela - Skeldal

Hlavní menu

4. Dřevcové (kopí, halapartny)

Základní kopí je skvělá zbraň pro mágy v druhé řadě, protože nevyžaduje žádné vlastnosti a umožní vám útočit přes jiné mágy. Její útok není zanedbatelný (ještě trochu silnější je halapartna, na kterou stačí rychlost 20) a v kombinaci s ohnivou zbraní může výrazně usnadnit boj. Nevýhodou je, že většina těchto zbraní je obouruční, takže neumožnuje použít štít nebo druhou zbraň. Jelikož ji ale budou používat převážně mágové v druhé řadě, zase tolik obrany nepotřebují.

 1. Bodnutí - hlavní hrdina
 2. Prodloužený bod - mistr boje
 3. Prodloužený bod s přitažením - Špína
 4. Hod s návratem - hory
 5. Přitažení ze všech stran - pod mořem

Hlavní menu

5. Štíty

Štíty nabízejí jak obranu tak i (relativně slabý) útok díky manévru sek hranou (síla útoku i obrany je uvedena v popisu každého štítu). Nevýhodou je, že vyžadují poměrně dost síly a použití jednoruční zbraně. Nelze je tedy kombinovat se silnými obouručními zbraněmi ani s obouručními magickými holemi. Hodně štítů najdete v bažině, takže alespoň v počátcích hry, kdy vám štíty přijdou vhod, není potřeba je kupovat. A v pozdějších fázích hry budete mít k dispozici železné brnění či bojový plášť a kouzla pancíř a neviditelnost, takže bránit se štítem nebude potřeba. Kromě seku hranou je užitečné odražení (a pranice), která znemožní nepřátelům útočit zblízka - naopak špatný nápad je používat to na nepřátele, kteří mohou útočit z dálky. Manévr velký štít se může zdát být užitečný, ale mnohem lepší je prostě vystrčit bojovníka se štítem dopředu a ostatní nechat vzadu, než se snažit všechny chránit jedním štítem.

 1. Odražení - krypta
 2. Pranice - mistr boje
 3. Sek hranou - bažiny
 4. Velký štít- pod mořem
 5. Oko za oko - loď

Hlavní menu

6. Hole

Magické hole, kromě té nejsilnější, neumožňují útočit zblízka, takže pro ně nejsou žádné manévry. Zvyšují ale magii, takže jsou dobrou věcí pro mágy, kteří nemají jiné zbraně ani nástroje. Nejsilnější magická hůl nejenže zvyšuje magii, ale navíc umožňuje útočit na blízko, přičemž se počítá jako obouruční kopí, takže můžete používat dřevcové manévry a útočit ob jeden čtverec nebo přitahovat nepřítele k sobě. Bojová hůl ale vyžaduje jak vysokou magii, tak i sílu, takže ji asi málokterý mág bude moci používat. A pro bojovníky jsou ve hře lepší kopí.


Hlavní menu

3. Přehled kouzel


Hlavní menu

1. Oheň

Ohnivá kouzla jsou výhradně útočná. Nejsou tak silná jako ostatní, ale jsou poměrně levná a jednuduchá na sesílání, takže i mág s nížší magií zvládne seslat vyšší stupeň. Jedinou nevýhodou jsou nepřátelé odolní na element ohně, které těmito kouzli nezraníte.

 1. Fireball - hlavní hrdina
 2. Ohnivá zbraň - Glenead (knihovnice)
 3. Vzplanutí - Hoyt
 4. Ohnivý červ - Hoyt

Hlavní menu

2. Voda

Ledová kouzla jsou spíše podpůrná nebo určená pro speciální případy (ledový útok platí na nepřátele v útrobách draka). Také jsou o něco dražší a složitější než ohnivá kouzla, takže je lepší sesílat je pouze s mágy, kteří na to mají dostatečnou kvalifikaci (vysokou magii).

 1. Ledový útok - Glenead (knihovnice)
 2. Vysátí energie - labyrint šeptajících ryb
 3. Magická nemoc - Styn
 4. Ledová krev - Lucias

Hlavní menu

3. Země

První dvě kouzla jsou levná, snadná a hodně užitečná v začátcích, protože zabrání nepřátelům tolik vás zraňovat a v některých soubojích mohou znamenat rozdíl mezi životem s smrtí - určitě si je kupte a naučte se je používat v každém boji. Druhá dvě kouzla najdete až v pozdější fázy hry, takže jsou docela drahá, ale kompenzuje to jejich velký účinnek v oblasti obrany a útoku.

 1. Pancíř - Glenead (knihovnice)
 2. Pavučina - Pes
 3. Stěna - Skeldal
 4. Vyvolávání - vesnice (po boji)

Hlavní menu

4. Vzduch

Kouzla vzduchu jsou spíše podpůrná a slouží k usnadnění boje nebo řešení hádanek. Díky neviditelnosti můžete ochránit zraněného mága nebo zvýšit obranu podobně jako pančířem. Výborná je pro hudebníky, kteří nepotřebují útočit a tak se mohou nepozorovaně proplétat mezi bojovníky (pokud vás nepřítel překvapí a nemáte čas je odklidit na stranu). Kouzlo bouře je útočné, ale získáte ho až později.

 1. Stav nepřítele - Glenead (knihovnice)
 2. Bouře - Bouřné město
 3. Neviditelnost - labyring šeptajících ryb
 4. Připojení - Špína

Hlavní menu

5. Mysl

Stejně jako kouzla vzduchu slouží spíše pro podporu a usnadnění. Kouzla automatické mapování a skutečné vidění vám pomohou hlavně při procházení oblastí a řešení hádanek. Magická střela a ovládnutí pak mohou usnadnit boj, ale je potřeba je správně použít - a mít k tomu příležitost, protože v opačném případě jen plýtváte energií (manou).

 1. Magická střela - Styn
 2. Automatické mapování - Glenead (knihovnice)
 3. Skutečné vidění - Pes
 4. Ovládnutí - Město z kostí

Hlavní menu

4. Přehled písní

Písně usnadňují boj nebo přípravu na něj. V seznamu je seřadím podle nástrojů, na které se dají hrát, takže se budou opakovat. V závorce je uveden počet, na kolik dalších nástrojů je lze hrát (pokud to je možné). Při hraní na více nástrojů si dejte pozor na to, že hrát píseň na dva nástroje stejného typu nepřináší žádný účinek - je potřeba hrát na nástroje různých typů. Také pozor na dechové vs. žesťové a strunné vs. smyčcové, protože i když mají housle struny a do trubky se fouká dechem, nelze na ně hrát strunné a dechové části skladeb. Zvláště smyčcové nástroje se v inventáři špatně odlišují od strunných, protože v obrázku smyčec nemají.


Hlavní menu

1. Rytmické

Sem patří bubny a lze na ně hrát základní a jednoduché skladby. Vyžadují jen minimum charisma (tamburína žádnou) a tak na ně může hrát i mág nebo bojovník. Lepší bubny zvyšují fyzickou obranu a přidávají energii (manu), takže je může využít podpůrný mág místo magické hole a štítu (které dohromady nést nemůže).

 1. Berserk - útroby draka (+2)
 2. Zrychlení - Lucias (+2)
 3. Pořadí souboje - loď
 4. Píseň strachu - mistr hudby (+1)
 5. Podemílání - Město z kostí (+1)

Hlavní menu

2. Dechové

Druhý základní typ nástrojů jsou flétny, které nevyžadují tolik charisma a jsou dost užitečné, takže tyto skladby může hrát i podpůrný mág. Panova flétna zvyšuje rychlost a energii (manu).

 1. Reinkarnace - Město z kostí (+2)
 2. Rauš - útroby draka (+2)
 3. Génius - Lucias (+2)
 4. Regenerace - bažiny (+1)
 5. Odolnost proti magii - Lucias (+1)
 6. Léčení - hlavní hrdina

Hlavní menu

3. Žesťové

Obtížnější verze dechových nástrojů, které vyžadují hodně charisma. Většinou se na ně dají hrát druhé party jednodušších písní (rytmické a dechové). Všechny tyto nástroje zvyšují energii (manu) a ty lepší zvyšují sílu, takže hudebník může používat lepší brnění.

 1. Berserk - útroby draka (+2)
 2. Mojžíš - Styn
 3. Zrychlení - Lucias (+2)
 4. Píseň strachu - mistr hudby (+1)
 5. Rauš - útroby draka (+2)
 6. Obrannyschopnost - Styn (+1)

Hlavní menu

4. Strunné

Strunné nástroje vyžadují poměrně dost charisma a může je tedy používat jen oddaný hudebník. Nabízejí ale nejrůznější podporu, kterou využijete v boji. Roh hojnosti vám pak umožní netahat s sebou zásoby jídla a spát bez obav z hladovění. Strunné nástroje zvyšují energii (manu).

 1. Berserk - útroby draka (+2)
 2. Reinkarnace - Město z kostí (+2)
 3. Génius - Lucias (+2)
 4. Podemílání - Město z kostí (+1)
 5. Odolnost proti magii - Lucias (+1)
 6. Roh hojnosti - mistr hudby

Hlavní menu

5. Smyčcové

Nejnáročnější nástroje, na které může hrát jen opravdový virtuóz (ten, kdo prakticky všechny body investuje do charisma). Většinu písní je možné hrát i na jiné nástroje (a píseň sběrač mi nepřijde tak užitečná), takže je využijete jen pokud máte nějakého opravdového barda a chcete hrát druhou nebo třetí část nějaké skladby. Smyčcové nástroje hodně zvyšují energii a také trochu magii, takže umožní bardům tolik neinvestovat do magie a přitom moci sesílat silnější kouzla (v době, kdy nehrají).

 1. Zrychlení - Lucias (+2)
 2. Rauš - útroby draka (+2)
 3. Génius - Lucias (+2)
 4. Obrannyschopnost - Styn (+1)
 5. Regenerace - bažiny (+1)
 6. Sběrač - mistr hudby

Hlavní menu

5. Užitečné odkazy


Hlavní menu

1. Oficiální stránky hry

7mages.net
Hlavní menu

6. Obaly a obrázky


Hlavní menu

7. Credits

Made by Nothrem Sinsky © 2016 - Všechna práva vyhrazena.


Hlavní menu

1. Autor návodu

Nothrem Sinsky

7mages@nothrem.cz


Hlavní menu

2. Dále se podílely


Hlavní menu

3. Engine a jiné

JEWE2

Engine for walkthroughs developed by Nothrem Sinsky

Zdroj obrázků a dalších informací:

Screeshoty ze hry

Wikipedia


Hlavní menu

8. Historie návodu

17.7.2016Návod na Kryptu, Bažinu a Loď
popis obchodníků v Caredbaru
18.7.2016Návod na misi Pod mořem a příprava popisu Ledových plání a Dračích útrob
19.7.2016Dokončení návodu na Ledové pláně a Dračí útroby
20.7.2016Doplnění návodu na Dračí útroby (chybějící části hřbetu)
Návod na Labyrint šeptajících ryb a Temný les
21.7.2016Popis duchů a vojáků z Města z kostí
22.7.2016Návod na Město z kostí
23.7.2016Návod na obranu vesnice
Seznam zbraní, manévrů, kouzel a písní
popis průchodu labyrintem po návštěvě města
doplnění popisu pro získání manévru oko za oko (loď)
Popis druhé části Temného lesa - Dračí brána
24.7.2016Návod na věž Skeldalu
25.7.2016Návod na Horský průsmyk
26.7.2016Návod na Bouřné město
27.7.2016 - 30.7.2016Návod na Zářící chrám noci
1.8.2016Vylepšení popisu nepřátel a strategie jejich zabíjení
6.8.2016Vylepšení popisu kouzel (vč. písní a manévrů), které lze koupit
Postup pro získání Glenead jako 2. nebo 3. členky party
13.2.2017Upraven návod na Kryptu
14.2.2017Doplněny obrázky pro hádanku v Kryptě
9.11.2017Oprava, kontrola pravopisu a doplnění návodu na Kryptu a Caredbar
12.11.2017Oprava, kontrola pravopisu a doplnění návodu na bažinu, loď, moře a Ledové pláně
25.11.2017Doplnění popisu mise v útrobách draka
2.8.2019Doplnění map pro misi v útrobách draka
JEWE supported browsers: Internet Explorer 7Firefox 2 & Firefox 3Opera 9.5+Safari 3Google Chrome